Sørg for protein og energi nok til de unge kvier

Løbekvierne må ikke glemmes. Sørg for at de får tilstrækkeligt med protein og energi.

Af Solvejg Horst Petersen, Strategi- og kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Frosten har lagt sig over land og kvierne er nu på stald.  

Det er tid til at få tilpasset fodringen af ungdyrene til deres huld og behov. De store kvier, som er drægtige, er sjældent vanskelige. De har en stor foderoptagelseskapacitet og kan klare sig godt på en nøjsom ration. 

Løbekvierne risikerer derimod at blive lidt overset. Deres kapacitet til foderoptagelse er ikke på højde med de store kviers, og de har behov for lidt mere protein for at sikre en god vækst. De skal have en god jævn tilvækst, hvis de skal være klar til inseminering rettidigt. Derfor må de hverken mangle energi eller protein.  

Kvier, som bliver for gamle, inden de bliver klar til inseminering og dermed drægtige, koster både ekstra foder i opdrætsperioden og trækker unødigt den forkerte vej i klimaregnskabet. En ration, der passer til behovet, er godt for både pengepung og miljø. 

Passende protein og energi nok

Løbekvierne skal have en ration, der ikke er for fyldende. De skal kunne æde nok til at opfylde deres energibehov, og rationen skal indeholde 120-130 gram råprotein per kilo tørstof for at sikre en god mikrobiel aktivitet i vommen.  

En ration som består af halvt byghelsæd og halvt græsensilage fungerer fint, hvis der er godt med protein i græsset, men hvis protein i græsensilagen er under 14 procent, så er proteinforsyningen i underkanten. Og hvis der fodres med en kombination af majsensilage og græsensilage med lavt protein, vil de mangle protein.

Anvender du en græsensilage med omkring 20 procent protein i kombination med majshelsæd eller byghelsæd, er løbekvierne fint dækket ind. 

Vurder huld på løbekvier, der har været på græs

Er dine løbekvier i fint huld og har haft god tilvækst, vil en foderration afstemt efter normerne være tilstrækkeligt til, at de er dækket ind. Men har dine løbekvier tabt sig den sidste måned på græs, og stritter deres pelse, skal de have en mere koncentreret ration. 

Giv både mere energi og mere protein end normerne foreskriver i en periode på fire til seks uger. Vurder herefter dyrene. Hvis de herefter er i passende huld og pelsen er blank, kan rationen igen nedjusteres, så den følger normerne. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.