Samsøs færge skal sejle på efterafgrøder
Færgen mellem Samsø og Hou sejler lige nu på gas, der er pumpet op af Nordsøen - i fremtiden skal den sejle på biogas.

Samsø kommune arbejder på at få et biogasanlæg på øen, der vil kunne forsyne øens færge og busser med brændstof.

Øen i Kattegat, der er kendt som "grøntsags-øen", har biomasse nok til at forsyne et biogasanlæg. Kommunens plan er, at en del af biomassen skal komme fra efterafgrøder. 

Uffe Vinther Kristensen, energi- og klimakoordinator ved Samsø Kommune, mener, at det er interessant at landbruget – alene via biomasser– kan producere nok gas til færgen.

"...endda til en konkurrencefornuftig pris og en acceptabel pris for landbruget," skriver Uffe Vinther Kristensen i et emailsvar til Landbrugsavisen.dk.

Når efterafgrøder til biogassen er særligt interessant på Samsø, skyldes det, at Samsøkartoflen høstes tidligt. Dermed kan efterafgrøder sås tidligere og give større udbytte.

Kartoffelavler skeptisk

Kartoffelavler Søren Rasmussen, Samsø, er positivt stemt overfor ideen om at bruge efterafgrøder - men er dog skeptisk. 

"Ideen er sådan set god nok, men jeg er mere til, at man har nogle kulturer, som man avler direkte dertil, for eksempel roer. Det, vi sår som efterafgrøder nu, tilfører jorden mere næring. Hvis vi lod en stor efterafgrøde vokse op, ville det tære mere på jorden,” vurderer kartoffelavler Søren Rasmussen.

En rapport, der er udarbejdet af Plan Energi for Samsø Kommune, foreslår, at efterafgrøderne skal have lov til at blive gødsket - det er ulovligt i dag.

Biogasanlægget kan tage det hele

Biogasanlægget vil også kunne tage imod mange andre restprodukter som for eksempel kålblade og kartoffelrester. Dertil kommer også gylle og dybstrøelse fra andre landbrug. 

Kartoffelavleren ser også andre fordele ved et biogasanlæg på øen.

"Vores affaldsprodukter kører vi blandt andet ud til kofolkene, men nogle gange kniber det med at få dem spist, og så må vi finde på noget andet – det er nærliggende at få det afsat til et biogasanlæg," siger Søren Rasmussen.

Faktaboks

  • Samsø investerede 200 millioner i rederi og en ny gasfærge i 2015.
  • Et studie viser, der er biomasser nok på Samsø til 3.4 millioner Nm3 metangas.
  • Det er nok metan til at forsyne færgen, øens busser samt alle kommunale køretøjer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.