Se koens klimaaftryk i budgetkalkulen

Klimaaftrykket for konventionel mælkeproduktion ved forskellige ydelsesniveauer fremgår nu af budgetkalkuler for malkekvæg.

Seges har opdateret budgetkalkulerne for malkekvæg, og flere nye informationer er på banen. Man kan nu også se klimaaftrykket for konventionel mælkeproduktion ved forskellige ydelsesniveauer. Opdrættets betydning er også medregnet. Foderplanerne er i år tilrettet til non-GM fodring, da de fleste bedrifter skal omlægge deres foderplan i løbet af 2021.

Det nye i årets budgetkalkule er, at klimaaftrykket er beregnet for forskellige foderplaner og ydelsesniveauer samt betydning af opdræt. Klimaaftryk omfatter klimaaftryk fra foder (dyrkning, forarbejdning og transport), indirekte Land Use Change (iLUC), dyrenes metanudskillelse samt gødningslagre og udbringning af gylle.

Dette giver overblik over CO2-ækvivalenter pr. kg EKM i konventionel mælkeproduktion.

Opgørelsen i budgetkalkulen giver mulighed for at se om klimaaftrykket på ens egen bedrift er større eller mindre end andre typiske bedriftstyper.

Klimaaftrykket er beregnet med DMS, hvilket betyder, at aftrykket er baseret på foderet og gødningen fra køerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.