Se kravene: Sådan kan du levere kød med velfærdshjerter

En udvidelse af Dyrevelfærdsmærket gør det muligt levere okse- og kalvekød, som kan belønnes med op til tre hjerter.

Fra årsskiftet får danske landmænd mulighed for at afsætte okse- og kalvekød, som mærkes med op til tre hjerter for dyrevelfærd.

Muligheden påstår, når Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte mælk, okse- og kalvekød.

Du kan her se en liste over kravene til at få henholdsvis ét, to og tre hjerter:

Krav for at få Et hjerte:

Forbud mod at aflive kalve, med mindre det sker af hensyn til sygdoms- og dyrevelfærdsproblemer.

Kreaturer ældre end to uger skal have adgang til grovfoder mindst 20 timer i døgnet.

Der skal anvendes smertelindring ved afhorning og relevante behandlingskrævende lidelser.

Besætningsejeren skal skriftligt udarbejde og følge en handlingsplan, der skal sikre lav dødelighed i besætningen. Handlingsplanen skal opdateres hvert halve år.

Højst otte timers transport til slagteriet.

Ko og kalv skal gå sammen i de første 12 timer efter kælvning.

Forbud mod opbinding af kreaturer, med mindre det kan holdes under en time af hensyn til fodring, malkning, undersøgelser, behandlinger mv.

Forbud mod brug af fuldspaltestalde.

Lejearealer skal være tørre, rene og bekvemme.

Kalve født efter 31. december 2020 må ikke opstaldes i enkeltboks, fra de er syv dage gamle.

I de første otte uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til fysiologisk behov ved mindst to daglige fodringer.

Arealkrav ved flokvis opstaldning (tre eller flere dyr sammen):

  • min. 1,5 m2 pr. dyr op til 60 kg levende vægt
  • min. 1,8 m2 pr. dyr mellem 60 og 100 kg levende vægt
  • min. 2,2 m2 pr. dyr over 100 kg levende vægt, dog mindst 1,0 m2 pr. 100 kg ved dyr over 220 kg.

Supplerende krav for at få to hjerter

Lejearealet skal være tørt, bekvemt, rent og med strøelse.

I de første 10 uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til fysiologisk behov ved mindst to daglige fodringer.

Arealkrav ved flokvis opstaldning (tre eller flere dyr sammen):

  • min. 2,6 m2 pr. dyr på mellem 150 kg og op til 200 kg levende vægt
  • min. 3,2 m2 pr. dyr på dyr over 200 kg og op til 300 kg levende vægt
  • min. 3,8 m2 pr. dyr over 300 kg levende vægt, dog mindst 1,0 m2 pr. 100 kg ved dyr over 380 kg.

Kalve og ungdyr, som opstaldes i sengebåsestalde med mindst én sengebås pr. kalv kan indgå i ordningen såfremt arealkrav i henhold til øvrig lovgivning er overholdt.

Supplerende krav for at få tre hjerter

Ko og kalv skal gå sammen i de første 12 uger efter kælvning.

I de første 12 uger af kalvens levetid skal den have adgang til mælk via yver fra lakterende ko.

Ved flokvis opstaldning (tre eller flere dyr sammen) skal der være et frit gulvareal på 1,0 m2 pr. 100 kg dyr over 380 kg.

Alle kreatur over seks måneder skal have adgang til græsarealer i perioden 1. maj til 1. november (sommerhalvåret). Der vil dog være undtagelser for dyr, som skal insemineres, behandles eller leveres til slagteri. Ligeledes vil der være visse undtagelser for tyre, og kalve ældre end fire måneder får forkortet perioden med adgang til græs til 1. maj til 1. september.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.