Se listen: Disse toksiner kan påvirke kvægs trivsel
Mykotoksiner kan påvirke køers immunforsvar negativt. Dyrlæge har sammenfattet en oversigt over betydende mykotoksiner hos kvæg.

Mykotoksiner i malkekøernes foder er ikke et ukendt fænomen. Men de kan være svære at håndtere, da de både kan være vanskeligt at måle, og vanskelige at vurdere effekten af.

Sådan skriver kvægdyrlæge Erik Træholt Thrane i Fagmagasinet Kvæg, som udkommer i denne uge.

I forlængelse af artiklen har han sammensat en oversigt over udvalgte, relevante, betydende mykotoksiner med effekt på kvæg i Danmark. Oversigten viser også kort, hvorfra mykotoksinet kan forekomme og hvilken betydning det kan have på et kreatur.

Mykotoksiner kan påvirke køers immunforsvar negativt og giver derfor anledning til store sygdomsmæssige udfordringer.

Ifølge Erik Træholt Thrane anses kvæg for at være ret tolerante overfor især fusarium-toksiner, da mange af toksinerne i et vist omfang nedbrydes i vommen til mindre giftige stoffer (detoksifikation).

»Men den høje passagehastighed gennem vommen hos nutidens højtydende malkeko reducerer den detoksificerende effekt, som vommens mikrober har på mykotoksinerne«, siger han.

Du kan se listen over mykotoksinerne herunder.

Tabel 1. Mykotoksiner med effekt på kvæg

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.