Se listen: Her kan du undgå spild i kostalden
Et af de største områder for spild på kvægbedriften er foderspild. Det gælder helt fra afdækning af ensilage og over til udnyttelsen af foderet i koen.

Acceptér ikke spild. Bøj dig ned og saml pengene på staldgangen op.

Sådan lyder det lidt polemisk fra Sagro, der også har lavet en liste over forskellige former for spild, som kvægbrugeren bør forsøge at undgå, se faktaboksen.

"Måske skal vi ikke ligefrem græde, men i hvert fald ærgre os, hver gang vi har et spild i produktionen af mælk", siger kvægrådgiver i Sagro, Ejvin Kortegaard.

Den mælk, der leveres i tanken, er grundlaget for din indtjening. Forestil dig, at der er 20 liter mælk, som hver dag løber i afløbet på din ejendom. Det svarer til en halvtredser, påpeger han.

"Jeg tror, at langt de fleste vil samle de penge op. Gøres det hver dag i et år, giver det 18.250 kr.".

Vogt dig for spild

Der er mange områder, hvor der kan opstå spild på en malkekvægsejendom.

Efter Ejvin Kortegaards mening er et af de største områder foderspild. Det gælder helt fra afdækning af ensilage og over til udnyttelsen af foderet i koen.

Når der ved en markstak eller silo ligger en bunke grovfoder, som er sorteret fra, er det foder, der aldrig kommer noget mælk ud af.

Foder, som bliver læsset af på en måde, hvor der ryger foder ned på spalterne.

Det samme sker hos kvier, fordi man gerne vil fodre til to dage. 

Pengesedler i foderet

Forestil dig, at du går gennem stalden hver dag, og der ligger 50-kronesedler på spalterne. Hvad gør du?

Foder, der ikke er blandet ordentligt, giver lavere foderudnyttelse. Køerne sorterer i foderet og kan i værste tilfælde få fordøjelsessygdomme.

For at hæve foderudnyttelsen med 1 procent skal køerne typisk give 0,5 kg mælk på det samme foder. I en besætning med 200 malkende køer vil det give godt 90.000 kr.

"Forestil dig igen, når du ser foderet på fodergangen, at der er blandet nogle 50 kronesedler i. Hvad gør du? Går du videre, eller samler du dem op", spørger Ejvin Kortegaard.

Vi ved, at køer, som har dårlige klove, har en dårlig foderudnyttelse. Her er der også nogle kroner, du kan samle op, påpeger han. 

Spildt ord på Balle-Lars

Også i ledelse og kommunikation, kan der være spild

Hvis du ikke kommunikerer godt, bliver de forandringer, du tror allerede er sat i gang, slet ikke bliver til noget.

Medarbejderne kan have tolket dig forkert eller helt enkelt ikke forstået budskabet - og derfor gør de, som de plejer. Her kan redskaber som sop og tavlemøder være nyttige.

"Jeg ved godt, at det ikke bare er så nemt at samle pengene op. Nogle områder vil kræve en investering for at komme spild til livs. Men på andre områder kan små, enkle forandringer i hverdagen give bonus.

Prøv at kigge med andre øjne på din stald, næste gang du går igennem og forestiller dig de 50 kronesedler, der ligger og blafrer med et andet ordsprog i ørerne: Mange bække små, gør en stor å, lyder det fra rådgiveren.

Faktaboks

Forskellige former for spild

 • Foderspild
 • Fald i mælkekvalitet
 • Spild af kød (høj dødelighed)
 • Lav fodereffektivitet
 • Tidsspilde
 • Spildte ressourcer
 • Høj kælvningsalder
 • Højt antal af tomdage
 • Spild af information
 • Høj forekomst af sygdom (mælkefeber, børbetændelse)
 • Ringe klovsundhed
 • Vandkar som løber over
 • ”Hokus pokus”-midler i fodringen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.