Seges: Mælkeerstatning risikerer at forgifte kalve med zink og kobber

Der er 27 gange så meget kobber i mælkeerstatning til kalve som i sødmælk fra koen. Zinkkoncentrationen er 3-4 gange så stor, og kalvene risikerer forgiftning, viser et nyt forsøg fra Seges. Firma og rådgiver afviser kritik.

Mælkeerstatning til kalve indeholder så høje koncentrationer af kobber og zink, at Seges nu råber vagt i gevær. Nye undersøgelser viser nemlig, at koncentrationen af de to mikronæringsstoffer er så høj i gængse mælkeerstatninger, at man potentielt risikerer at forgifte kalvene.

En nyere undersøgelse viser, at der i mælk i gennemsnit er 0,33 mg kobber pr. kg tørstof. I mælkeerstatning er der typisk tilsat kobbersulfat i koncentrationer på 8-16 mg kobber/kg pulvertørstof, hvilket er 24-48 gange højere.

Seges har derfor lavet forsøg, der sammenligner fodring med sødmælk og fodring af mælkeerstatning.

Forhøjet niveau

Ifølge Thorben Krüger, konsulent ved Seges, der har lavet forsøgene med kalve og mikronæringsstoffer, har man fodret kalve med henholdsvis sødmælk og mælkeerstatning i 35 dage, hvorefter de blev slagtet. Leveren blev undersøgt, og indholdet af kobber og zink blev sammenlignet med indholdet hos kalve slagtet lige efter fødsel.

Da kalvene blev født, havde de 94 mg kobber i leveren. Når de fik sødmælk, faldt det på 35 dage til 58 mg, så de havde brugt 38 mg. Kalvene, der fik mælkeerstatning, havde til gengæld 193 mg kobber i leveren, næsten 100 mg mere, end da de blev født.

Fodring med mælkeerstatning førte også til akkumulering af zink i leveren. Da kalvene blev født, var koncentrationen i leveren 473 mg/kg tørstof. Når de fik sødmælk, faldt det til 315 mg/kg tørstof, men når de fik mælkeerstatning, steg det til 942 mg/kg tørstof.

"Det er niveauer af kobber og zink, der er så høje, at vi tolker det som begyndende kobber- og zinkforgiftning. Det ligger langt uden for det normale, som man kan finde i litteraturen", siger Thorben Krüger.

Ny anbefaling

Resultaterne får nu Seges til advare mod at bruge mælkeerstatninger med for højt niveau af zink og kobber.

"Vi anbefaler at reducere kobberindholdet i mælkeerstatning til under 2 mg/kg tørstof og zinkindholdet til 30 mg/kg tørstof, svarende til indeholdet i sødmælk", siger Thorben Krüger.

Vilofoss: Mælkeerstatningen overholder EU-normer

Seges’ forsøg, der viser, at der er 27 gange så meget kobber og 3-4 gange så meget zink i mælkeerstatninger som i sødmælk fra koen, får ikke Vilofoss til at ændre noget.

Sådan lyder det fra direktør for foder i DLG/Vilofoss, Troels Olesen.

I forsøget var brugt en mælkeerstatning fra Vilofoss, men det kunne også have været fra et andet firma, for niveauerne ligger på samme niveau.

"Det niveau af kobber og zink, der er i mælkeerstatninger, er det, man har brugt på markedet i mange år. Jeg er ikke utryg ved de niveauer for hverken dyr eller forbrugere", siger han.

Han peger på, at niveauerne har været gennemgået af EFSA, EUs enhed for fødevaresikkerhed, for fem år siden.

Desuden peger han på, at de mængder kobber og zink, de tilsætter i Vilofoss’ mælkeerstatninger, ligger cirka en tredjedel under det loft, der er sat.

-Gør det ikke indtryk, når Seges siger, at niveauet af kobber og zink er så højt, at kalvene er tæt på forgiftning, og er det ikke spild af landmandens penge?

"Hvis der ligger nye videnskabelige forsøg, der viser forgiftning, vil vi selvfølgelig se på det. Mig bekendt skal der 10-15 gange så meget i, som der er i vores blandinger, for at det fører til forgiftning. Vi holder øje med, hvad der sker både i ind- og udland, og jeg synes, det vil være en god idé, hvis vi alle kan få opdateret vores viden og data på området", siger han.

Hos rådgivningen bliver Seges’ undersøgelser modtaget vidt forskelligt.

Hos Vestjysk vurderer kalverådgiver Rikke Engelbrecht ikke, at der er for meget kobber og zink i mælkeerstatningen til kalvene.

"Det synes jeg ikke, man kan konkludere med så lille et datamateriale. Det er få dyr på en enkelt gård i 35 dage, og sundhedstilstanden var ikke for god. Det kan højst kaldes en pilotundersøgelse", siger hun.

Faktaboks

Bonusinfo

  • Kobber nok ved fødsel: I forsøget blev kalvene født med nok kobber i leveren til at dække behovet i hele mælkefodringsperioden. Fodring med mælkeerstatning medførte betydelig akkumulering af kobber og zink i leveren, hvilket tolkes som tegn på begyndende forgiftning.
  • Mineralindholdet: Indholdet i mælkeerstatning er totalt afkoblet fra det naturlige indhold i sødmælk. Der er ikke blot tale om en sikkerhedsmargin på 50-100 procent som for mineraler til malkekøer, men 3.000-30.000 procent.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.