Seges sætter fokus på opsamling af metan i kvægstalde

Af Malene Myllerup, Seges

Et nyt to-årigt projekt med fokus på opsamling af metan hos malkekøer er netop påbegyndt. Projektet er finansieret af mælkeafgiftsfonden og består af to dele. I den første del af projektet dokumenteres udledningen af metan, ammoniak og lugt fra en stald, som er mekanisk ventileret og isoleret.

Tanken bag målingerne er at opkoncentrere emissionerne i en mindre del af luften sammenlignet med naturligt ventilerede stalde. Lykkes dette, åbner det op for forskellige løsninger såsom delrensning af luften eller punktudsugning. For at få den fulde effekt kræver det, at der udvikles en miljøteknologi, som er i stand til at reducere metanen.

I den anden del af projektet bygges en prototype af et metanhus i hvilearealet, som koen frit opholder sig i, og hvor det vil være muligt at opsamle metanen fra koens udånding. Størstedelen af metanen udledes via koens udånding. Det forventes via metanhuset, at der kan opsamles 35-50 procent af metanen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.