Seks landmænd tester gamle køer i moderne stalde
Seks leverandører til Naturmælk vil teste den gamle røde danske malkerace og den gamle sortbrogede race Jysk Kvæg.

Naturmælk og seks af mejeriets leverandører er gået sammen med forskere fra Aarhus Universitet om at undersøge, om gamle danske kvægracer har gener, som det er værd at bygge videre på i de økologiske besætninger.

Det drejer sig om køer fra den gamle røde danske malkerace, der ligner dem fra Morten Korch-filmene, og køer af den gamle sortbrogede race Jysk Kvæg, som kun findes i ganske få besætninger.

Fem gårde i Sydvest- og Sønderjylland og én gård i Midtjylland er med i projektet, og lørdag står fire af landmændene klar til at modtage kvierne af gamle racer, som skal være en del af deres besætninger i de kommende fire år.

Avlet intensivt

Igennem mange år er der blev avlet intensivt på malkekøerne for at få dem til at give mere mælk. Det er måske gået ud over andre egenskaber, som er gået tabt. Derfor vil vi undersøge, om køer af gamle racer har gener, der gør dem interessante i forhold til økologisk produktion . Det kan også være, at deres mælk har en anden og bedre sammensætning af fedt og protein, som kan give bedre produkter til forbrugerne,” siger Morten Kargo, som er kvægforsker ved Aarhus Universitet.

Store forventninger

Naturmælk har store forventninger til de gamle racers gener og tror, deres mælk kan være egnet til nye specialprodukter:

"Vi håber meget, at forskningsprojektet kan give konkrete resultater, så vi i fremtiden kan tilbyde forbrugerne nye økologiske specialprodukter baseret på mælk fra gamle racer," siger direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

Hidtil har man ikke for alvor kunnet undersøge de gamle racers produktionsegenskaber, fordi de få dyr, som er tilbage, typisk står i meget små, ekstensive besætninger.

Nu bliver de for første gang testet under præcis samme vilkår som højtydende, moderne køer i økologiske produktionsbesætninger.  Hvis forsøget bliver en succes, kan det ikke alene føre til stærkere køer og nye mælkeprodukter, men også være med til at sikre, at genressourcer, som er ved at forsvinde, vil blive bevaret for eftertiden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.