Skærpede krav til brug af antibiotika i øko-kvægbesætninger
En række nye krav til økologiske bedrifter søger at begrænse forbruget af antibiotika.

Brugen af bredspektret antibiotika er strammet fra årsskiftet, hvor brancheanbefalingerne for økologiske kvægbesætninger blev opdateret.

Det er ikke lovligt at bruge bredspektrede antibiotika til behandling mod yverinfektioner hos malkende køer. Ved behandlingskrævende yverinfektioner anbefales det, at smertelindring indgår som en del af behandlingen.

Ved brug af antibiotika ved goldning må bredspektrede antibiotika kun anvendes, hvis der ved en forudgående undersøgelse af mælkeprøven er konstateret infektion med B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis eller Strep. Dysgalactia samt i forbindelse med sygdomme/lidelser, hvis der foreligger en særlig veterinærfaglig begrundelse.

Begrundelse for brug af bredspektrede antibiotika skal indføres i bedriftens logbog, og medicinanvendelsen skal indberettes til kvægdatabasen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.