Skift fra Holstein til Jersey: Nulpunkt kan øges med 4-6 øre pr. kg mælk
Benchmarking for 2015 opgjort for Jersey versus Holstein med ca. 165 køer viste Jersey-indtjening på plus 7.000 kr., hvor Holstein-indtjeningen opgjort på samme måde viste minus 6.000 kr.

Af Knud Kirkegaard, driftsøkonom, LMO driftsøkonomi

Når landmanden ønsker at indfri potentialer på sin bedrift, er der oftest tale om forbedringer af nu-driften.

Måske er det tiden til at gå en alternativ og mere vidtrækkende vej for at sænke bedriftens nulpunkt endnu mere.

For selvom der forestår en periode med overskud på bundlinjen, vil der komme tider, hvor det er vigtigt at være blandt de mest konkurrencedygtige. Her kan et raceskift til jersey være en overvejelse værd for nogle ejendomme med de rette forudsætninger, som kan afklares i samarbejde med faglige rådgivere.

Benchmarking for 2015 opgjort for Jersey versus Holstein med ca. 165 køer viste Jersey-indtjening på plus 7.000 kr., hvor Holstein-indtjeningen opgjort på samme måde viste minus 6.000 kr.

Opdelt i en gruppe med bedste 25 procent indtjente Jersey 653.000 kr., hvor Holstein indtjente 635.000 kr. Med den brede pensel kan man altså konkludere, at den samlede indtjening for de to typer produktioner var ens, dog med lidt varieret fordeling af tallene.

Dækningsbidragene var lidt mindre hos Jersey, især fordi der var behov for lidt mindre jord. Til gengæld var kontante kapacitetsomkostninger, afskrivninger og kapitalomkostninger tilsvarende mindre, da der er investeret i mindre jord og bygninger pr. ko. Og dermed en bundlinje, der matchede Holstein-resultater.

Nulpunktsforbedring på 4-6 øre

Såfremt landmanden kan og vil omstille til anden race, kan indtjeningen derfor med stor sandsynlighed øges, idet der på det samme areal kan indrettes til flere køer.

Med 15 flere køer kan dækningsbidraget øges med 180.000 kr., og selvom øgede kontante kapacitetsomkostninger formentlig tager sig af godt 100.000 kr., vil der alligevel kunne optimeres med 75.000 kr.

For bedste fjerdedel er der endda mulighed for 125.000 kr. i øget indtjening. Det svarer til en nulpunktsforbedring på 4-6 øre, hvilket er ganske værdifuld forbedring af konkurrenceevnen.

Er der tanker om udvidelse, kan et raceskift til Jersey endvidere gøre det nemmere og billigere at tilpasse til eksisterende byggeri, idet skærpede krav til sengebåsenes størrelse for store racer giver nogle udfordringer ved udvidelser.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.