Slæbeskærsbom sikrer, at gylle ikke ligger oven på græsset

Med slæbeskærsbom og separeret gylle kan man sprede gylle på større bredde og uden syre.

Hvis man vil undgå trykskader i marken, er faste kørespor og en stor arbejdsbredde en af vejene dertil. Det kan man blive klogere på ved grovfoderekskursionen hos Ole og Martin Jespersen på Allesgaarde ved grovfoderekskursionen på torsdag 8. juni. Ved den lejlighed kan man nemlig se Danmarks bredeste slæbeskærsbom på 36 meter fra Harsø, lover landskonsulent Torben Spanggaard Frandsen.

- Der er rigtig mange, der har fået lavet faste kørespor på 24 eller 36 meter, og som er godt trætte af at skulle ned på 18 meters sporbredde med en gyllenedfælder.

På Allesgaarde ved Juelsminde er der tale om lerjord, og dermed skal man være ekstra varsom i forhold til køre- og strukturskaber.

Mindre kontaminering

Slæbeskærsbommen har den fordel, at den placerer gyllen i bunden af græsset. Det forebygger, at der ligger gylle oven på græsset, altså på den del, som skal høstes og ende i fodersiloen.

Ved grovfoderekskursionen vil man tillige kunne se teknik fra Højgaards Maskiner til separering af gylle med skruepresser eller mikrofiltrering. På den måde kan gyllen bringes hurtigere ud med slæbeskærsbom og trænge ned i jorden som alternativ til nedfældning eller forsuring. Betingelsen for at undlade nedfældning eller forsuring er imidlertid, at tørstofindholdet i gylle skal være lavere end 3,6 og 3,9 for henholdsvis afgasset gylle og kvæggylle.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.