Smådyr i ensilagen: Akut botulisme dræbte 21 køer og ungdyr på to uger
Rester af døde fugle eller andre små dyr i ensilagen kan forårsage akut botulisme i besætningen. Hos en mælkeproducent ved Nibe kostede det sidste år 16 døde køer og 5 ungdyr. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i magasinet KVÆG, juni 2018.

Af kvægdyrlæge Anders Bundgaard Voss, Dyrlægerne Himmerland Kvæg, Medlem af Dyrlæger & Ko

Tidligt om morgenen, fredag 23. marts 2018, blev jeg kaldt ud for at tilse to køer med forgiftning hos mælkeproducent Laurits Jespersen, Birkegaarden ved Nibe. Dagen før havde der været en pludselig død
ko, som en dyrlægekollega havde obduceret uden fund.

Så driftslederen var yderst opmærksom på, om der var noget unormalt på færde. Den ene af de to køer var lammet, og jeg undersøgte dem begge med al klinisk diagnostik, jeg har til rådighed.

Få dage senere skulle det vise sig, at sygdommen var akut botulisme; hvilket ikke må forveksles med begrebet kronisk botulisme.

I første omgang var det dog ikke akut botulisme, men magnesiummangel, som mistanken faldt på. I flere besætninger havde vi nemlig oplevet tilfælde af magnesiummangel hos lakterende køer i den seneste
fodersæson, og derfor gav jeg nu stimulerende behandling med smertestillende og magnesium til de to syge køer.

Jeg tilså dem igen senere på dagen og oplevede ingen ændring i tilstanden.

Sygdommen breder sig

Lørdag var jeg igen i besætningen, og endnu to køer var taget fra i sygeboksen. Den ene af disse køer var også lammet. De to fra dagen før var døde, og jeg obducerede dem begge. Igen syntes alt normalt.

De lammede køer havde ikke de klassiske symptomer; men jeg talte med Laurits om, hvorvidt der havde været foderskifte eller andet, der kunne forklare tilstanden.

Der havde på det tidspunkt været brugt af de samme ensilagestakke gennem længere tid, så vi var også inde på, om det kunne være forgiftning med botulinum-toksin.

Søndag aften var de to køer fra dagen før døde, og der var to nye køer i sygeboksen. Den ene af disse havde tydelige symptomer: Lammelse af tunge og hale.

Analyserer for botulisme

Jeg obducerede de døde køer og udtog materiale til indsendelse for at be- eller afkræfte botulisme-diagnosen. Der var lidt tidsnød, da der på grund af påske ugen efter kun ville være tre arbejdsdage på Veterinærinstituttet, der er det sted i Danmark, der undersøger for botulinum-toksin.

For at være sikre på, at vi kunne nå at have undersøgelsen afsluttet inden påske, sendte vi materialet med kurér til København mandag morgen, så prøverne kunne sættes i gang tirsdag morgen.

Prøverne indledes tirsdag kl. 7, og laboratoriet ringer til mig allerede tre timer senere med svaret: Botulismetoksinet er til stede i materialet fra begge køer.

Normalt er svartiden ved positivt svar et døgn, ved negativt svar fire døgn, så der er tale om et usædvanlig højt indhold af toksin i materialet.

Han lærte af tørken i 1992 - har altid et ekstra lager af grovfoderKvæg Tirsdag 9. juli 2019 · 06:33

Ensilage var smittekilde

Vi havde, allerede da mistanken forelå, diskuteret en mulig smittekilde. Ensilage er altid en mulighed, så vi kredsede lidt om hvilke stakke, der blev brugt af. Der blev taget fra én stak majsensilage og to stakke med græsensilage, alle i køresilo.

Den ene af stakkene med græsensilage var forbeholdt køerne, den anden kvierne, der opstaldes på en anden ejendom.

Der var helt klart mistanke til græsensilagen til køerne. Det var en stak med oprindelig 480.000 FE fra første slæt 2017, hvor der var omkring 72.000 FE tilbage.

Da diagnosen forelå tirsdag, stoppede brugen af den mistænkte stak. Uheldigvis var der dagen inden blandet krybbeaff ald fra køerne i kviernes blanding, så også kvierne blev udsat for toksin. Én var
død og yderligere fire døde i løbet af påsken.

Kilden til smitte var fundet, og fodring med det forgiftede foder var stoppet. Så var det blot at afvente, at udbruddet stoppede. Fra torsdag 22. marts til onsdag 28. marts døde 11 køer i forskellige laktationsstadier.

Brugen af den inficerede ensilagestak ophørte tirsdag. I løbet af den følgende uge døde yderligere fem køer.

Efter samråd med Veterinærinstituttet blev der ikke indsendt hverken vomindhold eller foderprøver. Det
er næsten umuligt at påvise toksin i disse prøver, mens en leverprøve er meget sikker, hvis botulisme er årsag til dødsfaldene.

Diagnosen blev endelig bekræftet i ugen efter påske ved påvisning af selve toksintypen: Clostridium botulinum toksin type C.

Kunne være gået værre

Det bemærkelsesværdige ved dette udbrud er at trods flere daglige fodringer med en grundig mixet TMR, var kun de køer, der efterfølgende døde, påvirket af toksin. De øvrige køer fortsatte med uændret ydelse og uden andre symptomer på sygdom.

Hurtig reaktion og godt samarbejde mellem mælkeproducenten og undertegnede dyrlæge fra Dyrlægerne
Himmerland Kvæg, Dyrlæger & Ko, førte til, at tabet begrænsede sig til 16 køer og 5 ungdyr.

Den sidste ko i udbruddet døde 14 dage efter, at det hele startede. Akut botulisme hos køer optræder sjældent, men når det gør, kan det have store konsekvenser. Heldigvis er de fleste rapporterede udbrud af
mindre omfang, men en anden af Dyrlæger & Ko´s 25 medlemspraksis har oplevet et omfattende udbrud, hvor næsten alle køer døde eller måtte aflives.

Ved dette udbrud stammede smitten også fra ensilagestakken.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.