Snævert flertal vedtager forbud mod at gødske enge

Blå Blok stemte imod, da Folketinget i dag vedtog Lov om Naturplan Danmark med forbud mod at gødske og sprøjte § 3-beskyttede arealer.

Folketingets politikere krydsede i formiddag klinger i en timelang ophedet debat med præg af valgkamp, inden miljøminister Kirsten Brosbøl (S) med et snævert flertal sikrede sig vedtagelsen af et lovforslag, som bl.a. forbyder landmænd at gødske og sprøjte § 3-beskyttede eng- og strandengsarealer.

Regeringen (S og R) samt SF og Enhedslisten stemte for, mens blå blok, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, stemte imod.

Debat om erstatning

Under den timelange debat anklagede miljøminister Kirsten Brosbøl de borgerlige partier for manglende ambitioner for at beskytte den danske natur, men de borgerlige partier omvendt rettede skytset mod ministeren for arrogance og for at belaste et erhverv i knæ med nye, økonomiske byrder.

Mange borgerlige ordførere kritiserede miljøministeren for ikke at melde klart ud om landmænds muligheder for at få erstatning eller dispensation for gødskningsforbuddet.

»Lovforslaget stavnsbinder rigtig mange landmænd i en situation, hvor de ikke fremadrettet kan dyrke jorden, som de har gjort hidtil. Kan man være sikker på at blive eksproprieret, hvis f.eks. 75 pct. af ens jord ikke længere kan dyrkes, som man har gjort hidtil,« spurgte bl.a. Annie Matthisen fra Venstre.

Konkret vurdering

Miljøminister Kirsten Brosbøl henviste flere gange til, at Kammeradvokaten har sagt god for, at gødskningsforbudet kan gennemføres som erstatningsfri regulering.

Hun fastholdt desuden, at det vil være efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en landmand er så hårdt ramt, at han kan komme i betragtning til erstatning eller dispensation.

Tab på 7.500 kr. i snit

Ifølge ministeren vil 81 pct. af de berørte landmænd have et gennemsnitligt tab på højst 7.500 kr. pr. bedrift på grund af gødskningsforbuddet.

»Det er dog et begrænset tab i forhold til økonomien i det samlede erhverv,« sagde Kirsten Brosbøl.

Hun anerkendte, at lovforslaget har omkostninger for erhvervet, og at nogle vil blive ramt betydeligt hårdere. Men de vil kunne søge om erstatning, fastholdt ministeren.

Hun henviste gentagne gange til de forskellige vækstinitiativer, som regeringen har gennemført for erhvervet.

»Gødskningsforbuddet neutraliserer ikke de gevinster, erhvervet har fået med regeringens vækstinitiativer. Regeringen er nødt til at se på sammenhængen og helheden.«

»Klokkeklart løftebrud«

Venstres Erling Bonnesen kaldte lovforslaget for »et klokkeklart løftebrud« med henvisning til statsminister Helle Thorning Schmidts løfter om, at udmøntningen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger skulle give erhvervsøkonomiske gevinster for landbruget.

»Det her giver det modsatte. Hvordan har ministeren det med at nedlægge arbejdspladser i erhvervet,« spurgte han.

Diskussionen bølgede frem og tilbage i en time, inden Folketinget skred til afstemning og vedtog lovforslaget med de tilstedeværende politikeres stemmer: 56 for og 51 imod.

Emneord gødskning, politik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.