Sommeren er hård ved klovene – så hold fast i de gode rutiner

Om sommeren stiger antal tilfælde af digi- tal dermatitis, og i eftersommeren næsten fordobles antallet af sålesår. Forebyg med enkle, daglige rutiner.

Af Peter Raundal, Seges

Sommeren er en travl tid på bedrifterne med bjærgning af slæt, vanding m.m. – og samtidig skal der afholdes ferie. Dermed er der risiko for, at rutinerne, der opretholder god klovsundhed, forsømmes. Oven i det påvirker sommervarmen også køernes klove, fordi køerne står mere op, så klovene belastes. Tilsammen resulterer det i flere klovlidelser. I sommermånederne ses således flere tilfælde af digital dermatitis - og efter en varm sommer ses næsten en fordobling i andelen af køer med sålesår, fordi køerne har stået mere op. Derfor bør de daglige rutiner for god klovsundhed fastholdes hen over sommeren. Det indebærer hver dag at se efter de tidlige tegn på digital dermatitis og spotte halte køer, f.eks. i malkestalden og ved den daglige runde blandt køerne, så nye tilfælde af klovlidelser findes og behandles hurtigst muligt. Ellers udvikler de sig til kroniske tilfælde, der er vanskelige og langvarige at behandle.

Gode rutiner for digital dermatitis

De gode rutiner for digital dermatitis er derudover renholdelse af gangarealer og sengebåse, hyppig vask af klove og evt. brug af klovbad. De akutte tilfælde behandles straks ved at tage koen i klovboks, vaske klovene grundigt og pålægge en spalteforbinding med salicylsyre. Tag forbindingen af efter to-tre dage.

For at nedsætte andelen af køer med hornrelaterede klovlidelser som f.eks. sålesår er regelmæssig klovbeskæring helt grundlæggende. Derudover skal varmestress begrænses mest muligt, så køerne får hvilet og aflastet klovene. Akut halte køer tages i klovboks, klovene vaskes og løst horn fjernes med en skarp hovkniv. Pålæg en klovsko på den raske klov og anlæg salicylsyreforbinding på klovlidelsen. Skift forbindingen hver uge, indtil der er dannet nyt klov- horn.

Faktaboks

Gode klovrutiner sikres ved at 

  • Gennemgå de aftalte rutiner for klovsundhed på ugentlige tavlemøder sommeren igennem 
  • Oplære medarbejdere, der får andre opgaver, mens der afholdes ferie 
  • Opstille klovboksen, så det er nemt for en mand at få en ko derind 
  • Opdatere lagerbeholdningen af klovplejemidler, forbindinger, klovsko mv. inden ferien 
  • Få gratis kursus om klovbehandling på www.seges.dk/onlinekurser 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.