Støtte til stalde er godt nyt for Danmark

Regeringen afsætter cirka 392 mio. kr. til nye stalde. Det kan sikre ca. 1500 danske job og øge eksporten med 1,5 mia. kr., vurderer Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer forventer, at midlerne vil sikre cirka 1500 job og øge eksporten med 1,5 mia. kr.

"Det er særdeles kærkomment, at regeringen vil fremme investeringer i moderne staldanlæg i en tid, hvor dansk landbrug befinder sig i en ekstraordinært svær situation. Det er der et ekstremt stort behov for, både i kvægsektoren og slagtesvineproduktionen efter syv års investeringstørke," siger erhvervspolitisk direktør i Landbrug & Fødevarer, Lone Saaby.

Hun påpeger, at der ved forårets ansøgningsrunde for kvægsektoren blev søgt for tre en halv gange puljens størrelse.

"Det understreger, at der er stort behov for ordningen," siger Lone Saaby.

Timingen er rigtig

Den tidligere regering lagde i foråret op til en treårig model for udmøntning af støtten fra EU’s landdistriktsprogram. Sammen med SF og Enhedslisten vedtog SR-regeringen en aftale, der fastlagde prioriteringen af i alt 3,9 mia. kr. over de kommende tre år.

Efter regeringsskiftet har Landbrug & Fødevarer opfordret Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen til at vedtage en etårig model for 2016, der lægger sig op ad den tidligere regerings beslutning. På den måde kan pengene hurtigt komme de landmænd til gavn, som er parate til at investere i nye stalde.

Den opfordring har regeringen fulgt med den aktuelle udmøntning.

"Vi er glade for, at ministeren har reageret så hurtigt. Landmændene står med en række presserende udfordringer, og der er brug for løsninger, der kan gavne også på kort sigt," siger Lone Saaby.

Der er en række mindre justeringer i forhold til den tidligere regerings aftale.

"De små ændringer sikrer, at der også i 2016 afsættes midler til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Det er en ordning, der har givet naturindhold i det åbne land gennem 40 år, så det er meget positivt, at der med ministerens udmelding nu også er midler afsat i 2016," siger Lone Saaby. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.