Stabilitet skal føre til bedre resultater på Fåregård
Det skal være simpelt, stabilt, systematisk og seriøst, er pejlemærkerne hos familien Gade med knap 400 årskøer og intet markbrug.

Det siger en hel del om prioriteringen, når sønnen på gården siger, at han med sine blot tre års ansættelse er den medarbejder på bedriften, som har kortest anciennitet.

På Fåregård ved Bøvlingbjerg, ejet af landboforeningsformand Kristian Gade og hustruen Birgit siden 2011, er stabilitet blot et af de fire S’er, der styres efter i driften med knap 400 krydsningskøer. De tre andre er:

Simpelt, systematisk og seriøst.

Stabiliteten ses ikke bare i ønsket om at fastholde de to rumænske medarbejdere på efterhånden sjette eller syvende år, men også i fodringen hvor alt græs lægges i lagkage og majsen fordeles i to siloer, så køerne reelt kun oplever et årligt foderskift.

Foderskift giver flimmer

»Vi vil gerne undgå det flimmer og bøvl i produktionen, som foderskift giver. I øjeblikket har vi seks fodermidler i brug, og det er sådan set to for meget«, konstaterer Rasmus Gade.

Ideelt set skal fodringen af de fem forskellige grupper af køer ikke bare være så stabil, men også så simpel som muligt og helst kun bestå af majs- og græsensilage, vand og et kraftfodermix fra DLG, som er der, hvor der justeres ift. grovfoderkvalitet og ydelsesmål. Netop bøvl i forbindelse med et foderskift har gjort det nødvendigt også at tilsætte sodarug og rapskage til fuldfoderet i en periode.

En ekstra malkning skal vurderes grundigt Fredag 4. december 2015 · 00:00

Jorden er bortforpagtet

Simpelheden ses også i valget af rotationskrydsning med DH, RDM, montbeliarde og senest jersey for at få lidt mindre køer til den ældste af de to stalde. Rotationskrydsningen har især givet et løft på lemmer og holdbarhed og en generelt bedre sundhed og frugtbarhed.

Markdriften er også ganske simpel, idet marken er lejet ud til en maskinstation, som Fåregård så køber sit grovfoder af og afregner det efter såvel mængde som kvalitet.

Seriøsiteten ses blandt andet i målet om at nå op på 12.000 kg EKM/årsko med to malkninger i døgnet. Fåregård lå på det ydelsesniveau, da der blev malket tre gange i døgnet, men faldt tilbage til omkring 10.800 kg, da den ene malkning blev skåret væk efter en genberegning af økonomien i tre malkninger i døgnet.

P.t. ligger ydelsen på 11.500 til 11.600 kg EKM/årsko.

Kvægrådgiver Flemming Hølmkær, Sagro, var ikke i tvivl om, at målet er inden for rækkevidde:

»Det er i udgangspunktet ikke en specielt højtydende besætning, men alle de grundlæggende tal er bare i orden til at kunne nå ambitiøse mål«.

Faktaboks

5 VEJE TIL SYSTEMATIK I HVERDAGENMandag: Afgoldning samt reparation og vedligehold.Tirsdag: Sundhedsrådgivning og flytning af køer (fem hold) og kalve. Kalvene passes af Birgit Gade.Onsdag: Kontordag til blandt andet planlægning og opfølgning.Torsdag: Klovvask og klovbeskæring - alle haltende køer beskæres dog inden for 24 timer efter observationen af halthed.Fredag: Tavlemøde med medarbejderne og klargøring til weekenden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.