Betalt indhold af Limagrain

Starcover-bejdsning er en ekstra god forsikring i tørre perioder

Lars Larsen, Riskjærgård ved Fjerritslev, vælger majssorter, der er bejdset med Starcover, fordi det sikrer et større og dybere rodnet, der giver 5 procent højere udbytte.

”I det ekstremt tørre 2018 har jeg været ekstra glad for at have anvendt majssorter, der er bejdset med Starcover. Det store rodnet med dybe rødder, som Starcover er med til at sikre, bevirker, at planterne afsøger et større jordvolumen og dermed får adgang til en større mængde vand og næringsstoffer,” siger mælkeproducent Lars Larsen, Riskjærgård ved Fjerritslev.

Lars Larsen har en mælkeproduktion med 200 årskøer af racen Dansk Holstein. Sidste år var gennemsnitsydelsen på 12.800 kg EKM.  Der hører 170 hektar agerjord til ejendommen. Jorden er af type JB3 og er en lidt kold og fugtig fjordbund, der egner sig bedst til grovfoderdyrkning. 70 hektar er majs, mens der er 100 hektar græs.

Kvaliteten af majsens rodnet er essentiel for plantens vækst. Det er rødderne, der skal forsyne planten med vand og næringsstoffer fra jorden. Et svagt og dårligt udviklet rodsystem gør planten sårbar i tilfælde af tørke eller næringsstofmangel, mens et stærkt og veludviklet rodsystem vil holde planten godt forsynet med vand og næring og vil kunne holde forsyningen intakt i længere tid i tilfælde, hvor der opstår en mangelsituation. Har planten gode rødder kan den nemlig afsøge et større jordvolumen og dermed få adgang til større mængder af vand og næringsstoffer, end hvis den har dårlige rødder.

”For at udnytte plantens og jordens fulde potentiale gælder det derfor om at sikre, at majsen først og fremmest får etableret det bedst mulige rodsystem. Det giver de stærkeste majsplanter, der bedre kan klare stresspåvirkninger og som derfor vil give stabilt høje udbytter. Det nye innovative bio-bejdsemiddel Starcover stimulerer rodvæksten og sikrer dermed det bedst mulige udgangspunkt for at nå det fulde potentiale”, siger Andreas B. Andersen, Produktchef hos Limagrain.


Hvad er Starcover?

Starcover består af to komponenter

 • dels et planteudtræk, der efter såning af majsen trækker ud i rodzonen og lægger sig om frøet. Suger fugtighed og sikrer planten et større rodnet helt til høst
 • dels en bakterie, der udskilles efter såning til rodzonen, hvor den stimulerer rodvæksten af især de sekundære rødder og afgiver fytase, der gør jordens fosfor mere tilgængeligt for planten

Sådan virker Starcover

Andreas B. Andersen forklarer, at den ene del af Starcover er et planteudtræk fra Guarbønne planten. Få dage efter såningen trækker det ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. Det opsuger jordfugtighed – hvorved spiringen fremskyndes - og danner en beskyttende skorpe omkring frøet. Biostimulatet medvirker derefter til dannelse af flere og tættere sekundære rødder, der giver planten et større rodnet hele vejen til høst.

Andreas B. Andersen fra Limagrain og Lars Larsen fra Riskjærgård


Den anden biologiske komponent, bakterien Bacillus amyloliquefaciens udskilles fra bejdsemidlet omkring frøet til rodzonen. Bakterierne knytter sig til rhizosfæren, hvor de lever og formerer sig af de sekreter, som roden udskiller. Derved stimulerer de rodvæksten ved at afgive nedbrydningsprodukter og fytase, der kan opløse fosfor i jorden, som ellers ikke er på tilgængelig form for planterne.

”Dette er i øvrigt særligt interessant nu, hvor der lovgivningsmæssigt er indført lofter for udbringning af fosfor. Derfor er der nu ekstra behov for den hjælp til plantens fosforoptagelse, som biostimulaterne i Starcover sikrer”, siger Andreas B. Andersen.

Den særlige sammensætning af et planteekstrakt og en bakterie i Starcover coates på frøene sammen med de traditionelle bejdsemidler mod spirehæmmende svampe og/eller mod fugle. Det foregår ved en unik bejdseproces, der sikrer, at de biologiske stoffer i Starcover bevares intakte og virksomme, også når de kommer ud i marken.


Starcover giver

 • højere udbytter, både i forsøg og praksis
 • større og mere effektivt rodnet
 • hurtigere rodudvikling
 • større optag af næringsstoffer, herunder fosfor
 • bedre staygreen
 • større stresstolerance i kolde og tørre år

Starcover giver kort og godt majsplanten et bedre rodnet, hvilket giver mange fordele såsom bedre udnyttelse af næringsstoffer og en stærkere mere ensartet afgrøde.

Forsøgsresultater 2017

I 2017 havde SEGES 2 makroplot landsforsøg som gav gennemsnitlig 13 procent merudbytte for Starcover. Derudover havde SEGES 2 mikroplot landsforsøg, som gav gennemsnitlig 4procent merudbytte for Starcover.

I Limagrains Onfarm forsøg gav 1 forsøg i helsæd hos Lars Larsen i Fjerritslev 5 procent merudbytte for brug af Starcover. Og 2 forsøg i kernemajs hos Jørgen Gram i Gabøl og Anders Uhrenholt ved Tarm gav gennemsnitlig 6 procent merudbytte for brug af Starcover.

Etablerede forsøg i 2018

I år har SEGES haft 3 makroplot landsforsøg med Starcover, mens Limagrain har 2 Onfarm forsøg  i helsæd og 2 i kernemajs. Endvidere har Limagrain 2 microplot forsøg i helsæd, hvor Starcover testes på et større udvalg af sorter for at se, om der er forskel på, hvor stor gavn de enkelte sorter har af Starcover. Det er der meget, som tyder på, at der er.

Bedre Stay-green effekt

Mælkeproducent Lars Larsen er også sikker på, at en af effekterne ved at bejdse med Starcover er en bedre stay-green effekt, hvor planterne forbliver grønne i længere tid. Hvilket giver et større høst vindue. På tørre jorder og i tørre perioder er effekten endnu større.

Lars Larsen har i 2018 sået den middeltidlige majssort Gatsby og har derudover et lille forsøg med sorten Emblem. Valget faldt på Gatsby, fordi han i 2017 prøvede den af på et mindre areal, hvor den gav 14.600 FE pr. hektar. Til sammenligning var der på de øvrige arealer høstet 11.700 FE.

”Gatsby er en supersort. Den kendetegner sig ved at have én stor kolbe pr. plante frem for andre sorter, der har flere små kolber. Jeg er spændt på udbyttet her i år”, siger Lars Larsen.

Ejeren af Riskjærgaard mener også, at Starcover-sorterne egner sig fortrinligt til et dyrkningssystem med reduceret jordbehandling.

”Jeg har praktiseret reduceret jordbehandling i 4 år. Jorden er fugtig 15-20 cm nede, så Starcover-sorternes dybe rødder er perfekte i dette system, hvor regnorme og mikroorganismer kan trives optimalt”, siger Lars Larsen.

Han er sikker på, at det kan betale sig at anvende sorter med Starcover-bejdsning, også rent økonomisk:

”Bejdsningen koster 120 kr. pr. hektar, og det betyder, at udbyttet skal være mindst 110 FE højere. Men med 5 procent højere udbytte overstiger det jo langt udgifterne”, slår Lars Larsen fast.

Højere udbytte med Starcover

 • 2,8 hkg pr. hektar i snit over en årrække i Europa i kernemajs
 • 13 procent højere udbytter i Landsforsøg 2017
 • 5 procent merudbytte i storparceller i Limagrain test i Danmark 2017
 • Blot 1,5 procent merudbytte betaler for bejdsningen med Starcover

Valg af sorter

På Seges hjemmeside findes Majssortsvælger. Her kan sorternes egenskaber og økonomi sammenlignes. Det er en god guide til at vælge netop de sorter, der passer til den enkelte bedrift

Faktaboks

Riskjærgård

 • 170 hektar, heraf 70 hektar majs og 100 hektar græs
 • Starcover bejdsede majssorter: Gatsby og Emblem
 • majsudbytte 11.700 FE i 2017
 • Starcoverbejdsede majssorter giver 5 procent højere udbytte
 • 200 årskøer Dansk Holstein
 • årsydelse 12.800 kg EKM i 2017

Emneord Limagrain, sponsoreret, starcover

Betalt indhold af Limagrain

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.