Stof X er yt – nyt klimapulver tegner dog lovende

En del af klimapulveret stof X, som har været afprøvet i en årrække, ender i mælken, men et nært beslægtet stof tegner lovende for kvægbrugets metanudledning.

Forskerne fra Aarhus Universitet har fundet et nedbrydningsprodukt af stof X i mælken fra køer, der har fået stof X i foderet. Dermed er det usandsynligt, at stof X kan blive godkendt af EU-organet EFSA til lakterende køer, og man må formode, det vil være uinteressant at arbejde videre med. Det kunne professor Mette Olaf Nielsen afsløre på fodringsdagen i Herning tirsdag eftermiddag. 

Det er ikke i sig selv problematisk, at stoffet findes i mælk, det må bare ikke være i for høje koncentrationer.

- Stof X kunne nok godkendes til ikke lakterende kvæg, men det vil jo være en helt anden business case uden malkekøerne, så fremtiden ligger nok ikke lige der, siger hun.

Det betyder dog ikke, at forskningen i stof X er spildt. Et nært beslægtet stof, nu kaldet stof X2, som ikke ser ud til at efterlade nedbrydningsprodukter i mælken, forventes nemlig at have mere eller mindre samme gode klimaeffekter i mælkeproduktionen som stof X.

For et år siden var bekymringen med stof X, at det reducerede foderoptagelse og dermed også mælkeydelsen hos køerne. Den bekymring er gjort til skamme med nye forsøg, hvor stoffet blev blandet i fuldfoderet og dermed fordelt jævnt over døgnet. 

Mette Olaf Nielsen forventer, at stof X2 har mere eller mindre samme effekter. 

Dermed virker det hæmmende på metanproduktionen hos køer. Mindre forsøg har vist en reduktion i metanudledningen på 25 procent ved 20 mg stof X2 pr. kg tørstof. Det ser også ud til, at det kan tildeles uden at reducere mælkeydelse og fodereffektivitet. 

Stof X og X2 er naturligt forekommende og almindeligt kommercielt tilgængelige produkter, og dermed ser det også ud til at kunne blive økonomisk realistisk at bruge dem i produktionen. Mette Olaf Nielsen forventer, at stof X2 kan blive godkendt til alle drøvtyggere inklusive malkekøer. 

Stoffet, der stadig er hemmeligt, har dog en sådan karakter, at det ikke forventes at kunne blive en løsning for økologer. 

Der er søgt om patent på stof X, som ventes at blive godkendt i december. Når det dermed afsløres, hvad stof X er for et produkt, vil man ifølge Mette Olaf Nielsen uden videre kunne regne ud, hvad stof X2 er for et produkt.

- Vi skal til at se på stof X2, men vi starter ikke fra scratch, fordi det ligner stof X så meget, siger hun. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.