Stort projekt skal gøre hveranden ko til krydsning
Andelen af krydsningskøer skal stige fra 10 til 50 procent i 2025, mener parterne bag nyt stort projekt.

Det er veldokumenteret at anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer uden ekstra investeringer kan øge indtjeningen med ca. 750 kr pr årsko. I det nye projekt DairyCross udvikles redskaber til styring af krydsningsbesætninger, som vil øge denne ekstra indtjening yderligere.

Ambitionen er, at de forbedrede styringsredskaber i kombination med den øgede indtjening vil få andelen af krydsningskøer i Danmark op på 50 procent i 2025.

Ifølge projektdeltagerne halter kvægbruget langt bagefter eksempelvis svinebruget, når det handler om at udnytte gevinsterne ved at krydse, blandt andet som følge af manglende styringsredskaber

Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics, er projektleder på DairyCross, og han peger på, at undersøgelser tidligere har dokumenteret en gevinst på 750 kr. pr. årsko ved at krydse kvægracer.

"Hvis målsætningen om at øge fra i øjeblikket godt ti procent krydsningskøer til 50 procent i 2025 lykkes, så vil der være en gevinst for kvægbrugerne på godt 200 mio. kroner årligt", fortæller han.

Den økonomiske gevinst kommer især af, at krydsningsdyr er mindre syge og lever længere. Dermed producerer krydsningskøer mere mælk gennem hele deres levetid end renracede køer, og de er mere fodereffektive pr. kg mælk, de producerer, påpeger Jørn Rind Thomasen.

Dokumentere avlsværdier

Projektet løber frem til efteråret 2022 og et af de første arbejdsområder bliver at udvikle genomiske tests til krydsningsdyr. I dag har kvægbrugere med krydsningsdyr nemlig ikke mulighed for at teste dyrenes genomiske egenskaber som det er tilfældet for renracede dyr og det kan være en hæmsko for at gå i gang med at krydse, mener Jørn Rind Thomasen.

Blandt projekdeltagerne er VikingDanmark og SimHerd A/S og sidstnævnte skal medvirke til at dokumentere den økonomiske gevinst ved at krydse.

"Hvis kvægbrugerne skal tage krydsning til sig, skal de oplyses langt bedre om den økonomiske gevinst i deres egen besætning. Derfor vil vi også sætte ind med ny information om krydsning", forklarer Jørn Rind Thomasen.

DairyCross, som netop har fået tildelt næsten 15 mio. kr. i støtte fra GUDP-midler.

De deltager

VikingGenetics, Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, SimHerd A/S, VikingDanmark og Landbrug & Fødevarer, Seges.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.