Strammere krav til økologer for brug af øko-halm
Økologiske landmænd med halmforbrug skal forberede sig på nye regler for strøhalm.

Er man som økolog ikke selvforsynende med halm og indkøber konventionel halm, bør man allerede nu begynde at forberede sig på en lovændring i 2023.

Fra 1. januar 2023 skal mindst halvdelen af den strøhalm, som anvendes på økologiske bedrifter, være økologisk. Det kom frem på ØRDs fagdag.

Halmproduktionen og behovet vil blive evalueret i branchekredsen for økologisk mælke- og kødproduktion med henblik på at ændre andelen af økologisk halm og udfase brugen af ikke-økologisk halm.

Ifølge fagrådgiverne hos ØRD barsler Landbrugsstyrelsen med en kontrolform, hvor der anvendes normtal for halmbehov samt en beregning på bedriftsniveau af fordelingen mellem økologisk og eventuel ikke-økologisk halm.

I normtallene er der opgjort et halmbehov på 190-515 kg halm pr. dyr pr. år i sengebåse afhængig af, om der er tale om kvier eller køer.

I dybstrøelsessystemer spænder halmbehovet fra 215 kg pr. dyr pr. år for småkalve til 3.015 kg pr. år pr. ammeko med opdræt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.