Strid om ulovlig gevinst i retssager mod landmænd
En række retssager mod landmænd trækkes i langdrag, fordi anklagemyndighed og landmænd er uenige om gevinsten ved overproduktion.

Anklagemyndighed og landmænd er uenige om den gevinst, som landmændene har fået ud af at have større husdyrhold end tilladt.

Det får en del af retssagerne, som lige nu kører ved byretter i Midt- og Vestjylland, til at trække i langdrag. 

De første to sager, hvor anklagemyndigheden under Midt- og Vestjyllands Politi har lagt sag an mod 28 landmænd, blev afgjort ved Byretten i Viborg i efteråret. Her fik anklagemyndigheden medhold, så landmændene både fik konfiskation og bøde.

Dermed mangler stadig afgørelser i 26 sager.

De næste sager var ventet at blive afgjort i morgen, d. 4. marts, men afgørelserne er blevet udskudt. Udskydelserne skyldes typisk, at landmændene er uenige i anklagemyndighedens opgørelse over gevinsten.

Anklagemyndigheden har sammen med kommunen opgjort gevinsten på basis af statistikker over husdyrsbrugs indtjening.

”I de sager, der bliver udsat, så sker der typisk det, at landmanden kommer med eget regnskab, hvor han forsøger at vise, at han ikke har tjent så meget som den gennemsnitlige landmand. Det kommer han med så sent, eksempelvis få dage før retsmødet, at vi og kommunen ikke kan nå at forholde os til beregningerne tidsnok,” beretter specialanklager Annette Nørby fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Der findes ingen frist for, hvornår landmanden skal afgive sin egen beregning, beretter Annette Nørby.

Taget højde for nøl

Der er fire landsretsdomme, hvor landmænd er blevet frifundet for overproduktion. En af sagerne, som LandbrugsAvisen omtalte sidste år, skyldtes, at kommunen var flere år om at give miljøgodkendelse.

Disse afgørelser har anklagemyndigheden dog taget højde for, siger Annette Nørby.

”I de sager, hvor landmanden er blevet frifundet ved Landsretten, har situationen været den, at landmanden har søgt inden udvidelsen, men hvor det har taget tre til fire år at få godkendelse, hvor det ender med, at landmanden får godkendelse til det antal dyr, han havde. Det er ikke situationen i vores sager. Her søger landmanden typisk først godkendelse, efter overproduktionen er blevet opdaget af kommunen,” siger specialanklageren.

I flere af tilfældene vil landmanden slet ikke kunne få en godkendelse, vurderer kommunen og anklagemyndigheden.

Landboforening protesterer

En landmand risikerer at få bøde og konfiskation på 3,75 mio. kr.

Formanden for Herning-Ikast Landboforening, Karsten Willumsen, har tidligere givet udtryk for, at beregningerne var helt hen i vejret.

"Det er standard beregninger, der lugter langt væk af, at det er folk der hader miljøet, der er kommet frem til de tal," sagde Karsten Willumsen.

Der falder dom i to sager i midten af marts ved Byretten i Holstebro. Den 14. april falder der afgørelse i syv sager ved Byretten i Herning.

De øvrige sager afgøres i løbet af foråret.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.