Succes for danske landmænd i udlandet: FirstFarms fordobler overskud
FirstFarms melder om positivt årsregnskab for 2014.

First Farms A/S, der har mælkeproduktion i blandt andet Slovakiet, har haft et overskud i regnskabsåret 2014 på  11,5 mio. kr. før skat.

Det er mere end en fordobling i forhold til året før, hvor overskudet var 4,5 mio. kr. før skat. Det fremgår af selskabets årsregnskab, der netop er blevet offentliggjort.

"Resultatet er positivt påvirket af høj mælkepris i den første halvdel af 2014 samt forbedret effektivitet i mælkeproduktionen. Samtidigt er resultatet positivt påvirket af tilfredsstillende udbytter i både Slovakiet og Rumænien," skriver selskabet i ledelsesberetningen.

Også omsætningen er steget, fra 114 mio. kr. i 2013 til 125 mio. kr. i 2014. FirstFarms har i 2014 startet et nyt dyrkningsområde op i Vestrumænien, hvor FirstFarms ejer 1.600 hektar landbrugsjord og samlet dyrkede 2000 hektar.

Takket være nye lejekontrakter har selskabet forøget det dyrkede areal i Slovakiet fra 8.000 ha til 9.300 ha i 2014.

Den nye vækstsæson er startet godt ud. Der er sidst i 2014 tilsået ca. 6.800 hektar, hvilket er 300 hektar mere end året før. Afgrøderne har overvintret tilfredsstillende, skriver selskabet.

 

Faktaboks

2014: EBIT-resultat som forventet i FirstFarms

  • FirstFarms realiserede i 2014 en omsætning på 125,0 mio. kr., et EBIT-resultat på 19,2 mio. kr., og et resultat før skat på 11,5 mio. kr.
  • Resultatet er væsentligt forbedret i forhold til 2013, og EBIT-resultatet svarer til den udmeldte forventning.
  • Høstudbytterne i Rumænien var bedre end forventet, og det samme var forårsafgrøderne i Slovakiet. Majshøsten i Slovakiet svarede stort set til forventningen.
  • Salgspriserne på korn og oliefrø var i 2014 lavere end forventet ved årets begyndelse. FirstFarms havde indgået kontrakter for salg af en del af høsten i løbet af foråret, og det dæmpede effekten af prisfaldet.
  • Mælkeprisen i 2014 var væsentlig lavere end forventet ved årets begyndelse, og den har været faldende gennem 2014. Mælkeproduktion pr. ko var højere end oprindeligt forventet. Resultatet i mælkeproduktionen var samlet set lavere end forventet men væsentligt bedre end i 2013.
  • FirstFarms realiserede i 2014 en positiv pengestrøm fra primær drift på 4,4 mio. kr.

2015: Forventninger

  • FirstFarms forventer i 2015 et EBIT-resultat på 6-11 mio. kr.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.