Super kvalitet af første slæt græs
Årets første og største slæt græs blev bjærget i den bedste kvalitet siden 2008 og den næstbedste kvalitet siden de første analyser for 40 år siden, viser analyser.

Der bliver basis for at producere masser af mælk og samtidig spare dyrt indkøbt protein i fodringen, når der tages hul på årets første slæt græs, som typisk udgør knap halvdelene af årets udbytte i slætgræsset.

Seges har opgjort analyserne af årets første slæt græs- og kløvergræsensilage, og resultatet viser den næsthøjeste fordøjelighed siden målingernes start for 40 år siden, nemlig næsten 80 procent af det organiske stof. Hvilket er meget tæt på det anbefalede ifølge nyeste viden om, hvordan køer producerer mest muligt mælk på græsensilage.

Den høje fordøjelighed følges af et relativt højt proteinindhold på lidt over 160 g protein pr. kg tørstof i konventionel kløvergræsensilage. Det er 20 g protein mere pr. kg tørstof end de foregående tre års gennemsnit.

Økologerne må nøjes med 150 g protein pr. kg tørstof, men til gengæld er fordøjeligheden på samme niveau.

Økologerne er godt med

Det sidste er glædeligt, fordi lav fordøjelighed har været en udfordring, som økologerne har kæmpet med i en årrække, men som en målrettet rådgivningsindsats i år har skullet rette op på. Og det ser ud til at være lykkedes.

Det ses i tallene, at mens konventionelle mælkeproducenter i år i gennemsnit tog første slæt en dag tidligere end normalt, var økologerne næsten en hel uge tidligere i gennemsnit - og to dage tidligere end de konventionelle.

Udbytte under middel

Den høje fordøjelighed hænger sammen med et lavt indhold af NDF (fiber) og samtidig en høj fordøjelighed af NDF.

Det tyder på, at græsset ensileret på et tidligere udviklingstrin end normalt. Det lavere indhold af NDF ser nemlig ikke ud til at skyldes et højere kløverindhold, fordi fordøjeligheden af NDF samtidig er høj. Kløver er generelt kendetegnet ved at indeholde mindre NDF end græs, men til gengæld er fordøjeligheden af NDF i kløver normalt lavere end i græsser.

Den høje fordøjelighed skyldes nærmere, at græsset var relativt sent udviklet i foråret, som følge af nattefrost igennem hele april måned, og udbyttet af første slæt vurderes derfor også at være under middel.

Ifølge de foreløbige Seges-tal ser analyserne af andet slæt også fine ud.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.