Svineproducenter: Dan Jørgensens forslag får ingen betydning i Danmark

Forslag fra Dan Jørgensen er mest varm luft og får ingen konkret betydning for dansk svineproduktion, vurderer direktør Hans Aarestrup fra Danske Svineproducenter.

”Hvis det gælder slagtesvin, som Dan Jørgensen har sagt, så får det ingen indflydelse på dansk svineproduktion.”
Sådan er vurderingen fra Hans Aarestrup, direktør for Danske Svineproducenter.

Dan Jørgensen har sammen med sine tyske og hollandske kolleger foreslået at forkorte transporttiden for dyretransporter. I offentligheden har Dan Jørgensen talt om maksimum otte timer for slagtedyr, men i erklæringen omtales ikke et konkret loft, ligesom det ikke specificeres, om et loft vil gælde alle dyretransporter – eller blot dyr på vej til slagtning.

Omkring 400.000 slagtesvin og søer sendes årligt ud af landet – og langt de fleste med en transporttid under otte timer, siger Hans Aarestrup.

Han vurderer dog, at andre lande kan blive påvirket – og at de vil modsætte sig en EU-regel om maksimum otte timers transporttid. Hollænderne sender grise til Italien, og der transporteres grise fra Spanien til Italien. I Østeuropa er der dårligere veje, så der kan transporttiden også snige sig over otte timer, og i Sverige er der lange afstande. 

Smågriseeksporten kan blive ramt

Hvis forslaget omfatter smågrise, så kan det dog påvirke dansk landbrug.

Danske svineavlere sender mange smågrise til Tyskland og Polen, hvor transporttiden kan være længere. Smågrise kan dog nemmere holde til transporttiden, siger han.

”De lægger sig blot, når de begynder at køre og rejser sig igen, når de ankommer. De kan samtidig holde bedre til det, hvis temperaturen stiger,” siger Hans Aarestrup.

”Der er jo ingen restriktioner på smågrise, og langt de fleste af vores smågrise er fremme på under 12 timer. Langt de fleste skrækhistorier, som har været fremme i Europa, har netop handlet om dårlige forhold for slagtedyr,” pointerer Hans Aarestrup.

Den fælles erklæring fra de tre ministre er mindre konkret, end Dan Jørgensen giver udtryk for, mener direktøren. De fleste udmeldinger er vage hensigtserklæringer om at øge kontrollen, så den er ens i hele EU, sænke antibiotikaforbruget, benytte den seneste viden om dyrevelfærd og lignende.

”Der står faktisk nogle gode ting i udmeldingen. De er blandt andet blevet enige om, at gældende regler skal udmøntes mere ensartet i hele EU, og det kan vi kun være interesserede i. Vi bliver jo kontrolleret og kan jo kun være interesseret i, at andre underlægges de samme regler,” siger Hans Aarestrup.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.