Syv gode råd til at undgå ulykker med lumsk gyllegas
Flere uheld med svovlbrinte har i den seneste tid kostet køer livet. Derfor opfordrer Seges til at få helt styr på rutiner og sikkerhed ved gylleomrøring.

»De seneste uger har der været flere uheld med svovlbrinte på kvægbedrifter, hvor køer er omkommet. Sørg derfor for at have styr på bedriftens sikkerhedsrutiner af hensyn til både dyrene og dem, der arbejder i stalden«, opfordrer Seges.

Ofte går det nemlig galt, når der er travlt på bedriften.

Svovlbrinte opstår i iltfrie miljøer i f.eks. gyllekanaler, kummer, rør, og lukkede tanke. Der er ikke påvist svovlbrinte i stalde, når gyllen ligger stille i kanaler eller kummer, men ved tømning sættes gyllen i bevægelse, hvorved svovlbrinten frigøres og kan trænge op i staldrummet.

Specielt kan driftsforstyrrelser skabe farlige situatione,r f.eks. ved arbejde med tilstoppede gyllesystemer.

Svovlbrinte er farveløs og har en særpræget lugt, der oftest kendes som lugten af ’rådne æg’.

Det lumske er bare, at gassen kun kan lugtes i mindre koncentrationer. Ved sundhedsskadelige koncentrationer lammes lugtesansen, hvorefter man ikke længere kan lugte gassen.

Man får altså ingen varsler, hverken visuelt eller lugtmæssigt, om en høj sundhedsskadelig koncentration.

Ekstremt høje koncentrationer

Derfor er en daglig omrøring i ringkanalen en god idé samt god udluftning, imens omrøringen står på.

Hvis omrøreren skal starte automatisk, bør der være installeret en alarm, der går i gang, hvis, omrøreren ikke starter. Hvis der er nedbrud, skal der tages fat på at løse problemet med det samme.

I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne skal man regne med, at der ved omrøring kan være så høje koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være sundhedsskadeligt.

»Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt dødelige koncentrationer på 700 ppm af svovlbrinte. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3.000 ppm«, påpeger Seges.

Syv gode råd

Tilrettelæg derfor altid arbejdet med gylle grundigt og følg disse syv råd, opfordrer Seges:

1. Aftal og informér alle medarbejdere om, hvor og hvornår der arbejdes med gylle.

2. Vær som minimum to personer til at udføre arbejdet med gylle.

3. Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet og sørg for at vide, hvor hinanden er.

4. Hav en opladet mobiltelefon med, så I nemt kan få kontakt med hinanden.

5. Høje koncentrationer svovlbrinte kan ikke lugtes, benyt derfor en gasdetektor.

6. Sørg for at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde, for eksempel åndedrætsværn.

7. Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.