Tag en tidlig analyse af første slæt
Bliv klogere og tilpas strategien for din grovfoderhøst med en tidlig analyse af første slæt.

Af Kirstine Flintholm Jørgensen, Velas

En del landmænd er ved at være i hus med første slæt, og i år har der været store forskelle på græssets udvikling mellem lokaliteter. Det har været et lidt usædvanligt forår med en længere periode uden nedbør, og hvor der har været lange perioder med kolde nætter, som har betydet, at græssets indhold af sukker har været højt. Det har også skubbet fordøjeligheden af græsset op, så der gennem lang tid har været meget høje niveauer.

Når temperaturerne øges igen, går det derimod stærkt nedad med fordøjeligheden, når sukkeret omsættes igen. Derfor kan vi godt ende med at stå med en lavere fordøjelighed i slættet, end vi umiddelbart forventede ud fra niveauerne fra de friskgræsanalyser, som er udtaget løbende.

Kend dit slæt

Måske har du været i gang med udtagning af friske græsprøver på dagen for snitning og hjemkørsel? Og har på den måde allerede et godt kendskab til, hvad der gemmer sig i stakken. Eller måske gør du som du plejer og venter med at udtage prøver til analyse, til alle slæt er i hus? Den sidste model giver ikke mange muligheder for at tilpasse den videre strategi for grovfoderhøsten her og nu. Derfor kan det anbefales at få taget en boreprøve i stakken tidligt – for eksempel når førsteslættet har ensileret færdigt efter 3 uger under plastikken.

På den måde får du hurtigt et svar på, om kvaliteten lever op til det planlagte mål, og det vil være muligt at tilpasse høsttidspunktet og strategien for de senere slæt.

Viser analysen, at der er et højt sukkerindhold, skal det også tænkes ind i logistikken, så det er muligt at tildele et mere strukturrigt slæt sammen med det meget sukkerholdige slæt til de malkende. Vær også opmærksom på, at et højt sukkerindhold- særligt i ensilage med et højt tørstofindhold – giver øget risiko for varmedannelse ved udtagning.

Få tal på udbyttet og brug det

Brug udbytteregistreringerne eller mål stakken op så der er styr på udbyttet i det første slæt. Det er brugbar viden som bør udnyttes- til foderbudgettet og slæt-strategien og til at beregne fremstillingsprisen på dit grovfoder.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.