Tidlig stråfoder booster kalvens vomfunktion

Kalve, der kun fodres med mælk, har lav muskelaktivitet i vommen, og derved stimuleres vomfunktionen og udviklingen af vompapiller i ringe grad.

Det være en stor fordel at tildele kalvene stråfoder som supplement til mælken i ugerne indtil fravænning.

Udelukkende tildeling af mælk vil udvikle vommen langsommere, fordi mælken kun har en lav stimulering af muskelaktiviteten i vommen. 

Bliver kalvene derimod fodret med supplerende stråfoder ved siden af mælken, kan der ses en normal vomaktivitet allerede ved tre-ugers alderen. Det skriver "Calf Rearing Manual" fra 2017 fra den europæiske landbrugs- og fødevareorganisation Teagasc,

Vævet skal trænes

Når kalven fravænnes skal den være i stand til at dække sit næringsbehov og have en god tilvækst med kraft- og grovfoder. 

Ved denne overgang er det drøvtygger-fordøjelsen, der tager over, hvorimod den primære fordøjelse under mælketildelingen foregår i løben hos kalven. 

To vigtige faktorer, der netop bidrager til en god fordøjelse i vommen efter fravænning, er muskelaktiviteten i vommen og vævets evne til at absorbere næring fra foderet. 

For at disse to ting skal være så veludviklede som muligt omkring fravænning kræver det en optimal stimulering gennem fodringen, der er gået forud for fravænningen. 

Vigtigt med veludviklede vompapiller

Vompapiller øger vommens overfladeareal og derved også vommens evne til at absorbere de vigtige næringsstoffer fra foderet. 

Derfor er det vigtigt, at kalvene fodres så disse papiller udvikles inden fravænning, så kalvene er godt klædt på til drøvtyggerfasen. 

Tre eksempler på udviklingen af vompapiller hos kalve, der er seks uger gamle. Kilde: PennState University

Ovenstående billeder viser tre forskellige scenarier af udviklingen af vompapiller, alt efter hvad den pågældende kalv er fodret med indtil seks-ugers alderen. 

Vommen til venstre er fra en kalv, der udelukkende har fået tildelt mælk, og her ses en minimal udvikling af papiller og bleg farve pga. manglende blodtilførsel. 

Denne kalv vil have en dårlig absorption af foderet i vommen. 

Det midterste billede er fra en kalv, der er fodret med både mælk og strå, og her ses en bedre udvikling af vompapiller med bedre blodforsyning. 

Billedet til højre er fra en kalv, der fik mælk og kraftfoder samtidig, og her ses den bedste udvikling af vompapiller, hvor den mørke farve indikerer en god foderabsorption. 

Forklaringen ligger i stråfoderets indhold af fibre, der stimulerer muskelaktiviteten i vommen og udviklingen af vompapiller. 

Derudover hjælper fibrene også med at undgå sammenklumpning af papillerne, der ellers kan resultere i en ringere foderabsorption senere i kalvens liv. 

Vælg stråfoder med omtanke

Forfatterne af den udenlandske publikation pointerer, at valget af strøelse ikke er ligegyldigt.

Kalve foretrækker som udgangspunkt hø, men halm har lige så stor effekt på vomfunktionen som hø. 

Vigtigere er det, at det pågældende stråfoder er af en anden type end det strøelse, der anvendes i kalveboksen. 

Ellers kan det risikeres, at kalven begynder at spise af strøelsen med gødning og indtage sygdomsfremkaldende bakterier på den måde. 

Mængden af stråfoder har også betydning, da overfordring med ståmateriale kan resultere i bl.a. trommesyge, hvor diarre efterfølgende kan forekomme. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.