Tilsæt gær, det hæver slagtekalves tilvækst
Tilsætning af et probiotika-produkt, altså gær, i mælkeerstatningen og kraftfoderet kan øge slagtekalves tilvækst i den første tid efter indsætning.

Højere vægt, hurtigere vækst og bedre foderudnyttelse.

ZooLac Bovimix Milk blandet i mælkeerstatningen til kalve giver flere fordele for kalve. Det viser en afprøvning foretaget af Aarhus Universitet og SEGES i en slagtekalvebesætning ifølge LandbrugsInfo.

Halvdelen af kalvene fik 2 gram af probiotika-produktet ZooLac Bovimix Milk pr. liter opblandet mælkeerstatning. ZooLac Bovimix Milk indeholder gær  og ZooLac, der består af dræbte, men intakte, mælkesyre-bakterielegemer, mælkesyre og mælkesyresalte. Desuden fik kalvene også gær og ZooLac i kraftfoderet i alle seks uger af afprøvningen. Den anden halvdel af kalvene fik samme mælkeerstatning og kraftfoder – blot uden probiotika-produktet.

Højere vægt, hurtigere tilvækst

Efter seks uger vejede kalvene, som fik probiotika 96,1 kg mens dem, der ikke fik det, vejede 93,1 kg. Forskellen var statistisk sikker. Den daglige tilvækst hos kalve, der fik probiotika, var 949 gram, mens den hos dem, der ikke fik var den 885 gram. Endelig var fodereffektiviteten 0,61 kg tilvækst pr. FE hos dem, der fik probiotika og de 0,56 kg tilvækst pr. FE hos dem, der ikke fik.

De to grupper åd lige meget kraftfoder og mælkeerstatning i perioden.

Sådan virker gær

Mange undersøgelser har vist, at gærprodukter tildelt drøvtyggere især påvirker fordøjeligheden af fibre. Det gør de ved at øge antallet af bakterier, svampe og protozoer i vommen - især ses et øget antal af cellulytiske bakterier.

Ingen forskel i sundhed

Der var til gengæld ingen forskel i sundheden hos de to grupper af kalve. Besætningen, hvor afprøvningen foregik, havde i forvejen en god sundhedsstatus og lav behandlingsfrekvens og dødelighed.

Ifølge litteraturen har gæren har en gavnlig effekt på frekvensen af diarre, hvis kalvene lever i et miljø med højt smittepres.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.