Tilskudsfoder kan købes for dyrt
Det er svært at ramme de rigtige tidspunkter for køb af tilskudsfoder. Udlicitering af købsopgaven kan være en mulighed.

Af Jørgen Kristensen, Kvægchef, KvægXperten

Priserne på indkøbte fodermidler kan svinge fra dag til dag, også mellem firmaer. Det er svært at ramme de rigtige tidspunkter at handle på. Der er dog flere værktøjer, der kan tages i anvendelse, så vi får den rigtige vare til den bedste pris. Jeg vil her fortælle om nogle af de erfaringer, jeg har fået, hvor landmænd udliciterer foderkøb.

Når behovet for den kommende periode af de forskellige fodermidler er opgjort, bliver der udarbejdet en oversigt. Den skal indeholde oplysninger om samlet mængde, og ligeledes om det er 12 ton blæst i silo eller 30 til 36 ton tippet på gulvet i foderhuset.

Hvis der er tale om et tilbud på en råvaremiks, skal sammensætningen og evt. garantierne fremgå. Det er en rigtig god ide også at medtage de fodermidler, der indkøbes i mindre mængder f.eks. småkalveblanding, fodersalt, natriumbikarbonat, magnesiumklorid mv. Materialet mailes til relevante firmaer.

Når tilbuddene kommer retur fra firmaerne, sammenlignes de i et regneark, og herefter finder vi i samarbejde med køber frem til, hvordan vi opnår den bedste handel. Efterfølgende sendes besked til det firma, der er kommet med det bedste tilbud, og firmaet sender herefter en kontrakt ud til landmanden.

Mange malkekøer bliver overforsynet med råproteinKvæg Mandag 20. maj 2019 · 13:18

En foderhandel omfattede køb af ca. 100 ton sojaskrå, 300 ton rapskager, 90 ton roepiller og 60 ton melasse. Prisforskellen mellem det dyreste og billigste tilbud var 65.000 kr. Det svarer til en besparelse på 6,3 pct.

På samme måde havde jeg forleden en forskel på 38 øre pr. ko om dagen på mineraler. Det svarer til ca. 140 kr. pr årsko.

Ifølge Business Tjek Kvæg 2018 var den gennemsnitlige omkostning på at lave et kg EKM 139 øre fordelt mellem knap 80 øre for indkøbt foder og 60 øre i grovfoderomkostninger.

Forskellen i dækningsbidrag mellem gennemsnittet og bedste 10 pct. var knap 4.200 kr. pr. årsko eller 17 øre pr. kg EKM. Ved en gennemsnitsbesætning, der leverer 2 mio. kg mælk, svarer det til 340.000 kr.

Har du ikke selv lyst til at bruge tiden på at forhandle med de forskellige firmaer så kontakt din kvægrådgiver – husk der er let tjente penge.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.