Tjek dit fuldfoder - mange mulige fejlkilder til afvigelser
Det kan have en voldsom påvirkning på mælkeproducentens bundlinje, hvis fuldfoderet ikke er som ønsket, og man fortsætter med at gøre som man gjorde i går, selv om der er "støj på linjen". Få jævnligt tjekket fuldfoderet, anbefaler konsulent.

Ved brug af kompakt fuldfoder til kvægbesætningen kan det registrerede og forventede indhold af fx protein og næringsstoffer nogle gange afvige fra det faktiske og fysiske indhold- og heller ikke blandegraden er altid, som den burde være.

"Det er vigtigt, at køerne bliver fodret sundt, godt og stabilt, så de fungerer godt. Det kan jo også have en voldsom påvirkning på mælkeproducentens bundlinje, hvis det ikke er tilfældet, og man fortsætter med at gøre som man gjorde i går, selv om der er "støj på linjen" i tildelingen af foder", forklarer Bendt Bendtsen, kvægrådgiver hos Sagro.

Han pointerer, at Sagro har gode erfaringer med at sætte fokus på, at fuldfoderet er blandet godt, fordi det giver værdi får både køer og landmandens økonomi i form af en fremgang i ydelsen.

HVER MÅNED OG VED FODERSKIFTE

Bendt Bendtsen anbefaler derfor, at mælkeproducenter jævnligt får udtaget prøver af fuldfoderet til analyse hos kvægbrugets forsøgslaboratorium under Seges.

Det kan ske fast på månedsbasis, eller også en eller to uger efter et foderskifte, når rationen er indkørt. Landmanden kan også udtage en foderprøve som indsendes i forbindelse med ydelseskontrollen.

"Jeg anbefaler, at man får udtaget foderprøver for rationer til far-off (længst fra kælvning) og close-up-grupperne (tre uger fra kælvning) eller bare en almindelig goldkoration. Dertil kommer en prøve fra malkningsrationen, eventuelt flere hvis man opererer med det.  

Det vigtigste er dog, at man får udtaget prøverne rigtigt i forhold til, hvor man står i sin fodring", siger kvægkonsulenten.

Hos Seges bliver foderprøverne blandt andet analyseret for tørstofprocent, råprotein, råfedt, cellevægge, CAB-værdi, og der gives en score for rationens blandegrad i forhold til struktur og klumper i blandingen (fx græsbolde) samt tab af partikler.

MANGE MULIGE FEJLKILDER

Med resultaterne i hånden kan landmand og konsulent i fællesskab spore sig ind på om alt er, som det bør være.

Ifølge Bendt Bendtsen er der en lang række årsager til, at det målte indhold i rationen kan afvige væsentlig fra forventede indhold. Det kan være følgende:

• Ændrer tørstofprocenten i grovfoderet sig hen gennem stakken på grund af nedbør? Det kan medføre, at køerne pludselig får mere vand gennem grovfoderet og en lettere fordøjelig ration end forventet.

• Har rationen fået en dårligere TMR-score end ved sidste prøve. Kig ned i blanderen. Trænger knivene til at blive skiftet, især de nederste som bliver slidt først? Er blandingsgraden god nok? Står foderet stille nogle steder?  

• Kig som standard ned i blanderen, gerne dagligt. Knivene skal typisk skiftes minimum hvert andet år, afhængig af hvor meget foder der køres gennem blanderen. Fejl kan skyldes at den ene dag tager den næste, og der ikke er et klart ansvar for hvem der kigger ned i blanderen og tjekker knive.

• Er der overslæb af foder fra en ration til næste? Især for closeup-gruppen af goldkøer kan det medføre en væsentlig afvigelse i den ønskede CAB-værdi for rationen. 

• Efter fremstilling af støb-mix kan noget af foderet være klistret fast på og under snegle. Kig på sneglen ind gennem lugen, når blanderen er tom. Sidder der dårligt foder på en snegl, og trænger blanderen til at blive gjort ren?

• Er der behov for mere aktivitet i blanderen? En løsning kan være at få monteret en sko, som løfter foderet i bunden af sneglen.

• På vertikalblandere kan sneglene komme ud af takt, hvis der er røget en sikringsbolt inde under blanderen. Årsagen kan også være, at blanderen er skilt ad ved service, og efterfølgende er sneglene ikke stillet korrekt igen.  

• Viser foderprøven (for især goldkorationen) en lav TMR-score? Det kan betyde, at der ikke bliver skåret nok. Gennemgå blandeproceduren protokollen for, hvor lang tid blanderen skal køre. Tjek knivene, er de slidte? Sæt eventuelt langknive i blanderen for at få større partikler som halm og wrap skåret ned.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.