Tjek at græsset er godt nok til økologisk kødkvæg på græs

Græsvæksten og kvaliteten af græsset er for nedadgående her i efteråret. For at holde en god tilvækst på kødkvæget er det nødvendigt at du er opmærksom på udbud og efterspørgsel af græs.

Af Søren Lykke-Jensen, ØkologiRådgivning Danmark

Tilpas græsarealet efter dyrene eller omvendt

Du kan gøre 2 ting, enten inddrage større græsareal eller reducere antallet af dyr afhængig af dine muligheder. Tilpasser du ved at inddrage et større græsareal er det bedst på arealer, hvor der tidligere har været slæt. Og tilpasser du ved at reducere i antal dyr, tager du ungdyr og køer med kalve der endnu ikke kan fravænnes hjem først. Vær dog opmærksom på at økologiregler siger at dyrene skal være ude på græs til 1. november – dog kan dyr tages hjem før, hvis arealers beskaffenhed og dyrenes konstitution tillader det. Husk altid at skrive i logbogen, når du tager dyrene på stald.

Tilskudsfodring og mineraler

Vurder løbende dyrenes huld og giv evt. grovfoder i marker. Bedst med god kvalitet wraphø/ensilage og evt. korn i kalve skjul til kalvene. På §3 arealer er det ikke tilladt at tilskudsfodre dog er mineraler undtaget. Du kan søge kommunen og tilladelse til tilskudsfodring og efterfølgende indberette til Landbrugsstyrelsen, som administrerer Pleje af græsordningerne, hvis du har en sådan aftale på arealet. Husk forsat at tilbyde dyrene mineraler og helst type U, hvor der er højt indhold af magnesium.

Leverikter – hegn evt. arealer fra

På lave arealer, kan der være udfordring med lever ikter som lige netop nu her i efteråret kan være i våde områder med stillestående vand. Det nemmeste er at hegne arealer fra – vær dog opmærksom på at evt. tilskudsregler for Pleje af græs overholdes. Ved gentagne problemer kan der søges dispensation fra plejereglerne og få tilladelse til at frahegne. Er der konstatereret angreb af dyrene behandles dyrene, når de kommer på stald og igen, når de kommer på græs til foråret. Husk at notere behandling i logbogen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.