Tjek grovfoderets mineralindhold - undgå overforbrug

Undgå at køerne for for mange eller for få mineraler. Analyser grovfoderet, anbefaler økologirådgiver Hans Lund.

Af Hans Lund, økologirådgiver, Økologirådgivning Danmark

Mineraler udgør en væsentlig udgift for kvægbrugeren, og derfor bør der være fokus på den optimale tildeling af mineraler. For lidt kan medføre ringere produktion og dårligere sundhed. For meget optager plads i vommen for andre fodermidler, og har en unødig omkostning.

En præcis tildeling af mineraler behøver ikke at koste en bondegård. Tværtimod så kan der være penge at spare ved en optimering af mineraltildelingen. Det er derfor vigtigt at kende fodermidlernes indhold af mineraler. Kraftfoder er deklareret med indhold af mineraler. Helt anderledes forholder det sig med grovfoder. Grovfoderet kan variere meget i mineralindhold. Især makromineraler er der stor variation på, men også mikromineraler, og specielt Svovl ses der store variationer i, i de økologiske græsanalyser.

Som det fremgår af tabellen med mineralanalyser udtaget af ØkologiRådgivning Danmark 2020, er der er en stor variation på de enkelte mineraler. Det varierer f.eks. fra min. 3,4 til 13,0 gram/kg tørstof for Calcium i 1. slæt. Det bør der tages højde for ved mineraltildelingen. Samme variation gør sig gældende for de øvrige.

Vel er Calcium billigt at købe i form af Foderkridt, men der er stadig ikke nogen grund til at overforsyne, uden god grund. I mange økologiske rationer med en stor andel kløvergræs og bælgplanter, er der således en forventning om højt calcium i grovfoderet. Derfor er det vigtigt at kende indholdet, for at lave den bedste og billigst tildeling.

Nogle gange hører vi, at for en sikkerhedsskyld, så giver vi bare lidt ekstra, og sparer analysen for mineraler. Det kan hurtigt blive en dyr løsning. Der er ingen grund til at overforsyne med noget dyrene ikke har brug for. For et par ekstra 100 kroner får I mineraler med på grovfoderet – i det lange løb er de penge tjent ind igen ved korrekt mineral tildeling.

Som det forholder sig med Calcium, så forholder det sig stort set ligeledes med de andre mineraler. Jeg vil blot henlede opmærksomheden på Svovl. Svovl indgår som byggesten i mange aminosyrer som produceres i vommen, aminosyrer er protein. Er der mangel på Svovl kan det være begrænsende på mængden af aminosyrer der kan dannes i vommen. Det er derfor vigtigt at kende indholdet af svovl i grovfoderet, for at lave den bedste tildeling af mineraler.

Har du ikke mineralanalyse på dit grovfoder, kan det i de fleste tilfælde efterbestilles.

Indhold af mineraler (Gram/kg tørstof) Udtaget af ØkologiRådgivning Danmark 2020

  

Slæt nr.

1

2

3

4

5

Antal analyser med mineraler

131,0

Min

Maks

43,0

26,0

9,0

1,0

Calcium

6,7

3,4

13,0

8,0

8,8

12,1

12,0

Fosfor

2,8

1,6

4,8

3,3

3,3

3,5

3,5

Magnesium

1,6

0,9

2,6

2,2

2,3

2,9

2,7

Kalium

22,7

12,0

36,0

25,8

25,7

25,7

29,0

Natrium

1,5

0,2

5,0

1,4

1,5

1,6

1,5

Svovl

1,7

1,1

3,2

2,2

2,2

2,3

2,3

Mangan

66,5

22,0

200,0

77,1

71,5

62,1

57,0

Zink

26,3

13,0

46,0

31,8

32,9

35,1

86,0

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.