Tjek om det betaler sig for dig at tage flere slæt

Kvaliteten af græsensilagen kan påvirkes ved antal slæt, og derfor er en god planlægning nødvendig. Gør dig derfor allerede nu nogle tanker, så det ikke bliver til hovsaløsninger, når det går løs.

Af økologirådgiver Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark

Det er måske tidligt at tage stilling til slætstrategien for den kommende høst af grovfoder. Men hvorfor ikke allerede nu gøre dig tanker om målsætning for kvaliteten af den græsensilage du skal bruge til den kommende fodringssæson. Kvaliteten kan påvirkes, og derfor er en god planlægning nødvendig. Gør dig derfor allerede nu nogle tanker, så det ikke bliver til hovsaløsninger, når det går løs.

For at øge fordøjelighed og protein skal der ændres praksis, og der skal ensileres på et tidligere vækststadie. Tidligere høst i forhold til udvikling, giver en bedre kvalitet. Højere fordøjelighed og højere protein. Det er der masser af undersøgelser, der har vist. Men hvor lagt skal man gå i bestræbelser på at øge kvaliteten af græsensilagen? 

I 2020 har Seges beregnet konsekvensen af kvaliteten af græsensilagen. Der er lavet modelberegninger i FMS (Foder-Mark-System). Den viste, at økologiske mælkeproducenter ville få en gevinst ved at gå fra fire til fem slæt, og ligeledes en gevinst ved at gå fra fem til seks slæt. For konventionelle mælkeproducenter var der en gevinst ved at gå fra fire til fem slæt, men ikke fra fem til seks slæt. Det er ikke antallet af slæt, der er afgørende for bundlinjen, men at kvaliteten forbedres. Både fordøjelighed og protein har betydning for effekten på bundlinjen.

Da der i 2020 var en god forventet effekt af bedre kvalitet, tænker vi, at det skal undersøges, om der er de samme effekter med de nuværende forudsætninger.

I ØkologiRådgivning Danmark har vi derfor fået lavet beregninger med budgetforudsætninger for 2023.
Beregningerne viser, at der ved at gå fra fire til fem slæt er en gevinst på 1.269 kroner per årsko uden majs. Gevinsten er lidt mindre med majs i rationen. Gevinsten fremkommer ved, at der skal købes mindre tilskudsfoder, og at mælkeindtægten øges. Højere fordøjelighed af græs giver mere mælk. Men der er omkostninger ved at øge antallet af slæt. Og der bliver mindre korn til salg eller øget indkøb af korn samt øgede maskinomkostninger. Går den økologiske mælkeproducent fra fem til seks slæt, viser beregningen, at der er yderligere 533 kroner per årsko. Ved at gå fra fire til fem slæt forventes der samme udbytte i marken, hvorimod der forventes et fald i udbytte ved at gå fra fem til seks slæt.

Der er ikke mig bekendt lavet nye beregninger for den konventionelle mælkeproducent. Men da effekten af kvalitet er øget hos den økologiske mælkeproducent siden 2020, er min forventning, at der vil være en tendens i samme retning, for en konventionel mælkeproducent.

Det er modelberegninger, og derfor er det ikke nødvendigvis ens fra bedrift til bedrift. Derfor skal du se på din bedrift med de forudsætninger du har. Og gør dig allerede nu tanker om din strategi.

 

Konsekvens af fem slæt i forhold til fire, uden majs. Økologisk. Prisniveau, budgetpriser 2023.  
 
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.