Tysk erfaring: Majs behøver ikke handelsgødning
Ifølge tysk majsspecialist er placeret gylle som startgødning til majs et fuldgyldigt alternativ til handelsgødning.

Det virker! Og det er let at arbejde med. Derfor er det muligt at dyrke majs uden brug af mineralsk gødning«.

Det var hovedbudskabet fra tyske Karl Gerd Harms, da han som planteavlsrådgiver med speciale i majs fortalte om mere end 20 års positive erfaringer i Nordtyskland med placering af gylle til majs som hel eller delvis erstatning for startgødning.

Han hæftede sig i gennemgangen af det omfattende forsøgsmateriale, hvor der efter en positiv begyndelse i 1997 er kørt massive storskalaforsøg siden 2007.

I 2011 skiftede den nordtyske praksis fra at placere gyllestrengen under og forskudt for majsfrøet til at placere gyllen direkte under frøet, og samtidig begyndte man at bruge nitrifikationshæmmere for at undgå evt. udvaskning i våde forår.

»Det blev resultaterne kun bedre af«, sagde planteavlsrådgiveren fra Landwirtsschaftskammer Niedersachsen.

I 2013 begyndte afprøvningen af strip till-dyrkning af majs med injektionsnedfældere fra den tyske producent Vogelsang.

Der findes flere producenter af disse nedfældere, bl.a. Kuhn, Amazone og Volmer, beregnet til kun at bearbejde jorden i den stribe, hvor gyllen placeres, og majsen sås et par dage senere.

Pas på jordtemperaturen

Derfor har man nu i Nordtyskland en bred vifte af positive erfaringer med både traditionel dyrkning af majs, majsdyrkning med reduceret jordbehandling og stribedyrkning af majs kun med gylle som startgødning, idet der er placeringsteknikker til rådighed til alle dyrkningssystemer.

Nøglen til succes er den præcise placering af gyllestrengen, hvor der skal være fem til syv cm fra frøet ned til overkanten af gyllestrengen.

»Der må ikke være længere, for de første rødder skal kunne nå ned til gyllen på ganske få dage«, understregede Karl Gerd Harms.

Han anbefalede på baggrund af erfaringer med ret store variationer af næringsstofindholdet i gyllen at få taget analyser inden nedfældningen.

Helt overordnet er der kun konstateret udbyttetab af betydning, når jordtemperaturen har været meget lav i foråret. Derfor var hans anbefaling at være ekstra opmærksom på jordtemperaturen i dyrkningssystemer uden pløjning.

Selv om der ud fra de tyske forsøg og praktiske erfaringer generelt kun var godt at sige om stribedyrkningen, advarede Karl Gerd Harms dog mod at skifte brat fra traditionel majsdyrkning med forårspløjning til stribedyrkning og anbefalede i stedet et eller flere ’mellemår’ med pløjefri dyrkning for at høste erfaringer.

 

Faktaboks

 

DK-nedfælder på vej

  • Tyske nedfældere anses for at være enten for små, for tunge eller ikke fleksible nok. Derfor er et dansk tværfagligt samarbejde ved at udvikle en nedfælder til præcis placering af gylle med den ønskede fleksibilitet og kapacitet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.