Tysk mælkeproducent: Målet er en fremstillingspris på 2,10 kroner
Manuel Schneider, mælkeproducent ved Frankfurt am Main, lærte af den ekstremt lave mælkepris i 2016, at vækst ikke i sig selv giver en bedre bundlinje.

Vækst-speederen har været trådt i bund i mere end 30 år hos familien Schneider på bedriften Friedrichshof i det centrale Tyskland nær Frankfurt am Main.

Siden de første 80 køer i 1988 er bedriften vokset og udvidet til i dag at omfatte 900 køer, 800 hektar ejet og lejet jord, 28 ansatte, et stort solcelleanlæg og tre biogasanlæg.

Sønnen Manuel er ved at overtage efter forældrene, og for ham blev den ekstremt lave mælkepris i 2016 en særdeles brat opvågning, hvor bedriften blev hårdt presset på likviditeten.

Den opnåede mælkepris bundede i sommeren 2016 ud ved 1,63 kroner i juli efter at have ligget på 1,70 kroner de to foregående måneder.

Derfor er ambitionerne og strategien ændret. Det er ingen selvfølge, at vækst giver en bedre bundlinje, har Manuel Schneider lært på den hårde måde.

»På alle nøgletal for mælkeproduktionen vil vi være blandt de ti procent bedste i Tyskland«, forklarer han.

Tyske erfaringer: Konceptstalde giver stærkere kalve og større arbejdsglædeKvæg 4. april · 09:57

»Målet er en fremstillingspris på mælk på 28 eurocent, og der er vi ikke helt endnu«, tilføjer han. 28 eurocent svarer til 2,10 danske kroner.

10 kvadratmeter pr. ko

Et vigtigt værktøj til at nå op i den tyske superliga, er bedriftens nye komposteringsstald fra 2017, hvor 450 køer har 4.500 kvadratmeter tør og løs komposteringsmåtte af savsmuld, træflis og frarensning som hvileareal.

Den specielle staldtype er valgt for at få løst en række problemer med især goldkøer, nykælvere og de højstydende køer, som ofte havde det svært i de to ældre sengebåsestalde fra 1991 og 2001.

»Det går meget bedre nu. De har mere ro og får mere hviletid. Klove og lemmer har det også meget bedre, vi ser markant færre yverbetændelser, og køerne yder markant mere i starten af laktationen«, forklarer han.

Målet er en ydelse på 45 kg/dag som gennemsnit i første halvdel af laktationen, og det kan nu indfries. Dermed er ambitionen om en 305-dagesydelse på 12.000 kg EKM/årsko også inden for rækkevidde.

Læs mere om kalvebokse med gulvvarme, medarbejderpleje, ekstremt tør gyllefiber og rådgivere, der bliver tvunget til at udfordre driftslederbeslutningerne, i fagmagasinet KVÆG, der udkommer i næste uge.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.