Uafbrudt fremgang: 400 ton mælk på 20 måneder
Opstramning af rutiner og nye tiltag har løftet ydelsen med 1.700 kg EKM på 20 måneder hos Uwe Matzen.

At det giver sundere køer, højere produktivitet og bedre arbejdsglæde at lægge arbejdet og fodringen af køer i meget faste rammer, kan sønderjyske Uwe Matzen og hans driftsleder Jens Johannsen skrive under på.

Således er ydelsen steget fra cirka 9.000 kg EKM til nu 10.750 kg EKM pr. ko, siden Jens Johannsen startede som driftsleder i efteråret 2016.

Han startede med at stramme malkerutinerne op, så klargøring, påsætning og pattedyb altid gøres ens. Det har reduceret frekvensen af mastitistilfælde fra 68 til 15 tilfælde pr. år. Da pattedyb erstattede spray, faldt celletallet endvidere fra 200.000 til 150.000.

»Fordi vi er økologer og skal have dyrlægen ud til alle former for behandling, har det stor kontant værdi, at der er færre yverbetændelser. Alene i dyrlægeudgifter sparer vi 10.000 kroner om måneden«, fortæller Jens Johannsen.

Vand i foderet

Den imponerende ydelsesstigning skal også forklares ud fra en ændret fodring. Her har Jens Johannsen især sat ind over for køernes mulighed for at sortere ved at gøre blandingen mere homogen og våd. Tørstofindholdet er faldet fra 46 til 38 procent.

Holddrift har givet ro og færre taberkøerKvæg Torsdag 3. maj 2018 · 08:08

Køerne får 23 kg ts hjemmeavlet foder og 1,5 kg ts indkøbt soja pr. ko pr. dag, og en forbedret ensilagekvalitet har også bidraget til ydelsesstigningen.

»Ved at jeg har ansvaret i stalden, kan Uwe koncentrere sig om marken. Han var god til at lave foder før, men er blevet endnu skarpere nu, og det flytter enormt meget i stalden, når vi har grovfoder af højeste kvalitet af fodre med«, mener Jens Johannsen.

Havre uden skal

Som flere andre økologer har Jens Johannsen og Uwe Matzen udfordringer med at have tilstrækkeligt med fedt i køernes ration.

Løsningen kan være at fodre med afskallet havre, som har et højere fedtindhold end andre kornafgrøder, og derfor vil de inden længe få afskallet et parti havre til fodring hen over sommeren.

»Vi har stadig en masse små knapper at finjustere på, og for mig er det ikke urealistisk, at vi når 11.000 kg EKM pr. ko inden for det næste halve år. Køerne har stadig masser af potentiale, og det behøver ikke kræve store investeringer at forløse det hele«, mener Jens Johannsen.

Faktaboks

  • Jens Johannsen er driftsleder hos Uwe Matzen, Løgumkloster
  • Cirka 500 hektar og 240 årskøer
  • Økologisk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.