Udtag prøve af grovfoderet: Har din græsmark brug for selen?

I den danske jord er selen-niveauet lavt fra naturens hånd. Derfor er det nødvendigt at tilføre selen, enten via gødning eller via mineralblanding.

Af Ove Rugager Madsen, kvægbrugskonsulent, LMO Kvæg

Det er tiden at vælge de græsblandinger, der skal sås i foråret til udlæg i blandt andet grønbyg og helsæd. Seges udgiver hvert efterår en oversigt over ”anbefalede græsblandinger”, se den her

Her er det vigtigt, at man selv vælger den eller de græsblandinger, som man ønsker. Alt for ofte har vi set, at foderstofhandleren har valgt, og det har ikke altid været heldigt, – især ikke når der er valgt den blanding, der er mest tilbage af.

Så tag selv stilling, sammen med din planteavlskonsulent. Så du får nogle græssorter, som er klar til slæt/afgræsning på det rigtige tidspunkt, og som egner sig til dit brug.

Selen eller ej

Et spørgsmål, som er oppe i tiden, er, om der skal tildeles selen (Se) til græsset via gødningen.

I den danske jord er Se-niveauet lavt fra naturens hånd. Derfor er det nødvendigt at tilføre Se enten via gødning eller via mineralblanding, som det har været mest almindeligt hidtil. Selen, som tilføres via planter, er organisk Se, som optages lettere i dyrene.

Græs har ikke noget behov for Se, men det har dyr til gengæld. Mangel på Se mistænkes for at være årsag til yverproblemer og tilbageholdt efterbyrd. Vi ved, at Se-mangel giver dødfødte eller svagelige kalve, som mangler sutterefleks m.v. 

Selen og svovl kan i nogen grad erstatte hinanden i dannelsen af aminosyre. Samtidig er der en sammenhæng med E-vitaminer, som også virker begge veje.

Samtidig med at luften bliver renere og renere, bliver der mindre svovl i luften, og derfor bliver manglen på Se mere tydelig. Derfor bør man i det mindste kende sit Se-indhold i grovfoderet. I mineralpakkerne til fx eurofins skal Se tilvælges særskilt. Prøven koster lidt, men det er småpenge i forhold til det besvær og de omkostninger, som Se-mangel giver.

Overforsyning med Se ses meget sjældent og som regel kun i forbindelse med fejlblandinger.

Man har tidligere sagt, at arealer, som fik husdyrgødning, vil være dækket ind med fx Se. Det holder ikke nødvendigvis længere.

Tilfør selen ad to gange

Selen tildeles kan tildeles via handelsgødning, og det har en fin effekt.

Man skal være opmærksom på, at hvis Se-indholdet er lavt, skal der mindst tildeles selengødning 1. og 2. gang der tildeles gødning. Tildeler man kun Se 1. gang, vil niveauet faide ud frem til næste slæt, og dermed har man kun opnået en halv løsning. 

Et indhold i den samlede foderration på 0,1 mg pr. kg fodertørstof ser ud til at have en positiv indvirkning på sundheden. Selv om der ikke altid er en sammenhæng mellem lavt indhold af Se i blodet og fx yverproblemer eller tilbageholdt efterbyrd.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.