Uklart lys forude for mælkeproducenter

Er det lys eller et tog, som kommer imod os, spørger Danske Mælkeproducenter.

En mavepuster.

Sådan betegner Erik Riskjær, medlem af bestyrelsen hos Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Arlas udmelding om prissænkningen på mælk 1. december.

Arla sænker mælkeprisen for sjette gang i år, og pr. 1 december afregnes et kg standardmælk med 241,3 ører.

»Vi var mentalt forberedt på en prisnedsættelse, fordi mejerierne i flere andre europæiske lande har varslet sænkninger,« siger Erik Riskjær og forklarer, at mælkeproducenterne traditionelt set også præsenteres for prisnedsættelser ved årsskiftet.

»Vi ved ikke, om Arla sænker prisen igen til nytår. 1-2 eurocent pr. kg vil forværre situationen endnu mere,« slår han fast.

»Det er ikke helt sort for de danske mælkeproducenter. Nogle tjener stadig penge, og der er også lys forude. Men jeg har svært ved at se, om det er håbets lys eller et tog, som er på vej imod os,« fortsætter han.

Forbi nulpunktet

Selvom foderpriserne er faldet en smule i løbet af 2014 vurderer Erik Riskjær, at en stor del af de danske mælkeproducenter i dag har en produktionspris på ét kg mælk, som er højere end den aktuelle mælkepris. Dermed er der et dagligt tab på produktionen, fortsætter han.

»Lige nu tærer de fleste på kassekreditten, som fik et løft, da mælkeprisen var høj i foråret, og som også har nydt godt af de mange ekstra slagtninger af køer som følge af den pressede kvote-situation,« siger Erik Riskjær.

Foråret 2015 kan meget vel blive tidspunktet, hvor mælkeproducenternes økonomiske situation for alvor udstilles, vurderer Erik Riskjær.

»Vi kan blive nødt til at trække ekstra hårdt på likviditeten i de kommende måneder, så nogle får store udfordringer med at finde penge til såsæd og til høst af første slæt,« forudser Erik Riskjær.

Han håber på bankernes velvilje i den pressede situation.

»En del af os skal snart til at afdrage på gælden, som vi har haft afdragsfrihed på i de sidste mange år. Jeg ved bare ikke, om vi alle har penge til afdrag,« siger Erik Riskjær.

Emneord mælk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.