Usynlige hegn kan styrke biodiversiteten

Med et halsbånd på koen og et hegn tegnet virtuelt på et kort, kan man holde køer inde med usynlige hegn, der siger bip og kan give stød.

Forestil dig en mark, hvor køerne går og græsser. Alt ser ud, som det plejer, indtil du opdager, at der ikke er et hegn. Du kan i hvert fald ikke se det. I Norge, Australien og USA er virtuelle hegn allerede en realitet. I Danmark er de ulovlige at bruge. Det er ærgerligt, mener deltidslandmand Per Bregendahl fra Østjysk Landboforening.

”Kreaturer på græs er godt for biodiversiteten. En kokasse giver liv til mange insekter, og græssende dyr skaber åbne områder med masser af lys. Det er til gavn for blomster og sommerfugle. Virtuelle hegn kan være med til at fremme biodiversiteten, da det er nemt at få dyr på græs. Du skal blot bruge din telefon til at tegne hegnet op. Det kan slet ikke sammenlignes med at skulle bruge kræfter og ressourcer på at sætte fysiske hegn op og vedligeholde dem”, forklarer Per Bregendahl.

En stor opgave

DCE, Aarhus Universitet vurderer, at der er 350.000 hektar plejekrævende naturarealer i Danmark. Mange landmænd samarbejder med kommune og stat om at løse opgaven. De leverer kreaturer til at afgræsse hede, overdrev og enge, som uden pleje vil gro til i træer og buske. Afgræsning er med til at bevare de mange planter og dyr, der lever i området.

”Vores enge, moser og overdrev har brug for dyr på græs. Vi vil rigtig gerne samarbejde med kommuner og stat om at passe på naturen og biodiversiteten, men det er en stor opgave, hvor omkostninger og indtægter er nødt til at hænge sammen”, understreger Per Bregendahl og slutter:

”Hvis vi får virtuelle hegn til Danmark, bliver omkostningerne lavere, og det bliver nemmere at variere afgræsningen. Vi kan flytte hegnene efter behov og i løbet af meget kort tid, og vi skal ikke tage hensyn til krat og andre ufremkommelige arealer, hvor det kan være svært at sætte fysiske hegn op. Hegnet fungerer på samme måde som et elhegn med en advarsel og et stød. Vi vil skubbe på for at få lovgivningen ændret”, slutter Per Bregendahl.

 

Faktaboks

Virtuelle hegn

  • Dyrene får et halsbånd på, og du bruger din telefon til at tegne det område op, hvor de må gå.
  • Nærmer dyrene sig den virtuelle indhegning, kommer der først en lyd, der advarer, og derefter et stød fra halsbåndet, hvis de kommer for tæt på.
  • Du kan overvåge dine dyr på telefonen og hurtigt reagere, hvis noget er galt.
  • Virtuelle hegn er nemme at flytte og kan placeres på ufremkommelige steder, hvor det ikke er muligt at sætte et fysisk hegn op.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.