Væksten i mælkeydelsen er gået i stå – ingen panik
Man bør se på udviklingen i mælkeydelsen over længere perioder og ikke bare fra år til år.

I de sidste ti år er mælkeydelsen steget med i gennemsnit 155 kg årligt, men den seneste opgørelse fra ydelseskontrollen, der dækker mere end 90 procent af alle danske køer, viser en stigning på bare 10 kg EKM i snit for alle køer. Disse tal dækker endda over store forskelle, og kun holsteins ydelse er steget, mens mælkeydelsen for jersey, røde og krydsninger ligefrem er faldet.

Niels Bastian Kristensen advarer dog mod at gå i panik og overfortolke tallene. Udviklingen bør nemlig ses over en længere årrække, mener han.

»Hvis man et år måler lidt for meget og næste år lidt for lidt, udjævner det sig«, siger han.

I 2018/19 målingen var mælkeydelsen steget 372 kg EKM pr. årsko i forhold til året før. Det var langt over de gennemsnitlige 155 kg årlig stigning. At stigningen så i 2019/20 er mindre, er ikke alvorligt. Ser man på gennemsnittet af de sidste tre års stigninger i mælkeydelsen, er den på 195 kg EKM, selv om stigningen i år altså kun er 10 kg EKM.

Mange faktorer

Niels Bastian Kristensen peger på, at der er mange faktorer, der påvirker mælkeydelsen. Den afhænger bl.a. af kvaliteten af det grovfoder, der er høstet året inden, af temperaturen og af eventuelle forskydninger i aldersgrupper. Da mælkekvoterne ophørte beholdt man køer længere, og ydelsen steg mindre. Da landet ramtes af tørke i 2018, slagtede man køer - dem med lavest ydelse så gennemsnitsydelsen steg mere. Forbruget af kraftfoder, der kan skrue op for mælk i tanken, varierer også fra år til år i forhold til grovfodersituationen.

»Der kan godt være en genetisk fremgang, som bare er sløret af andre faktorer, selv om gennemsnittet falder«, siger han.

Han har selv lavet en opgørelse over mælkeydelsen i KMP-fuldfoderbesætninger, hvor man tager højde for race, paritet, dage i laktationen og den besætning koen står i.

»Der har ydelsen pil opad igen. Hvis vi ser på trenden, ser det ret godt ud«, siger han.

Han peger på, at en årsag til, at mælkeydelsen faldt brat i sensommeren kan være den sene varmebølge. Efteråret har også været varmere end normalt.

»Vores køer kan lide lys, og de kan ikke lide varme. I år blev varmen ved, da lyset forsvandt, og så slår det dobbelt hårdt på ydelsen«, siger han.

Faktaboks

Mælkeydelsen 2019/20

  • Alle racer: 11.042 kg EKM (+ 10 kg)
  • Holstein: 11.365 kg EKM (+ 59)
  • Jersey: 9.859 kg EKM (- 46 kg)
  • Røde: 10.379 kg EKM (-18 kg)
  • Krydsning: 10.589 kg EKM (-26 kg)
  • 10 års gns. stigning: 155 kg EKM årligt 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.