Vær hurtig med smertestillende og red kalvenes lunger
Lungebetændelse kan koste kalven livet eller medføre varige lungeskader hos de kalve, som overlever sygdommen. Antiinflammatorisk medicin er en vigtig faktor i denne sammenhæng.

Lungebetændelse blandt kalve er ingen sjældenhed, og ifølge Veterinærinstituttet DTU står sygdommen for ca. 15 pct. af samtlige dødsfald blandt danske kalve de første seks levemåneder. 

En slagtekalveproducent deltog i 2018-2019 i en indledende undersøgelse fra Københavns Universitet omkring betydningen af antiinflammatorisk medicin i behandlingen mod lungebetændelse. 

Antiinflammatorisk medicin er bl.a. smertestillende præparater som Metacam, Finadyne og Dinalgen. 

Kort sagt viste resultaterne efter dette forsøg, at gruppen af kalve, der havde fået antiinflammatorisk medicin, havde det generelt bedre på dag fem i forhold til den anden gruppe af kalve, der ikke havde fået smertestillende medicin som et led i behandlingen. 

Dette mindre forsøg følges nu op med et treårigt ph.d.-projekt med start i 2020, hvor forskere ved Københavns Universitet vil blive endnu klogere på sammenhængen mellem tidlig behandling med antiinflammatorisk medicin og lungebetændelse. 

Potentielt kan antibiotikaforbruget i forbindelse med lungebetændelse hos kalve reduceres, hvis tidlig behandling med smertestillende mindsker sygdomspåvirkningen. 

Lungelæsioner er dyre for landmanden

Lungebetændelse er typisk en blandingsinfektion, hvor både virus og bakterier er inde over. 

Varige skader på lungevævet er svært at undgå, og det er især kalvens eget immunforsvar, der er med til at skabe skaderne i kampen mod infektionen. 


Billedet til venstre er upåvirkede lunger, mens billederne mod højre viser udviklingen af lungeskader, hvis kalven rammes af lungebetændelse. Kilde: Merck Animal Health USA.

Den engelske veterinærvirksomhed XLVets skriver på deres hjemmeside, at lungebetændelse koster den engelske kvægindustri 80 millioner pund årligt, svarende til over 680 mio. danske kroner. 

Veterinærvirksomheden forklarer de økonomiske konsekvenser med, at en kviekalv, der rammes af lungebetændelse medfører to ugers forsinkelse i forhold til at få første kalv, og den vil have 2-4 pct. lavere mælkeydelse i første laktation. 

For slagtekalvebesætninger vil et udbrud af lungebetændelse koste på tilvækst og kødkvalitet. 

XLVets dyrlægerne anbefaler deres kunder at huske antiinflammatorisk medicin i behandlingen mod lungebetændelse for at reducere omfanget af lungeskaderne.

Yderligere anbefales det at give smertestillende medicin til kalve i nærmiljøet for at forebygge. 

Det er veterinærvirksomhedens overbevisning, at hvis en større gruppe kalve behandles forebyggende med smertestillende medicin, vil det samlet set medføre et lavere antibiotikaforbrug i besætningen. 

Udfordringen med at være hurtig ude med smertestillende medicin, er opdagelsen af de første symptomer på lungebetændelse hos kalvene. 

I opstartsfasen drejer det sig ofte om vandigt næseflåd, tåreflåd, nedstemthed og en tør hoste. Senere kan symptomerne være gulligt, hvidt næseflåd, produktiv hoste, ingen appetit og feber. På dette tidspunkt er behandling med antibiotika ofte uundgåeligt.

Derfor er sunde lunger vigtigt

Lungelæsioner på grund af sygdom får hurtigt konsekvenser for kalvens videre perfomance og sundhed. 

Forskellen mellem køernes iltforbrug og lungekapacitet er stor, hvilket gør dem ekstra sårbare over for lungeskader, hvor lungekapaciteten reduceres. 

Sammenlignes kvæg med heste, har kvæg brug for 250 pct. mere oxygen end heste, men deres lungevolumen er 30 pct. mindre end hos hestene. 


De røde søjler illustrerer lungevolumen og iltbehov hos kvæg, mens de blå søjler illustrerer det samme for heste. Kilde: Merck Animal Health USA.

Nedsat lungekapacitet gør det sværere for dyret at udnytte sit fulde potentiale, og derfor får det konsekvenser produktionsmæssigt. 

Hvis en tidlig behandling med antiinflammatorisk medicin kan nedsætte kalvenes inflammatoriske forsvar mod lungebetændelse, så omfanget af permanente lungeskader mindskes, vil den økonomiske konsekvens også mindskes. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.