Vær klar til kontrol med aflivning af køer og kalve

Kontrollanter fra Fødevarestyrelsen kontrollerer for tiden aflivning af køer og kalve.

Besætninger med malkekvæg og slagtekalve kan til og med december få besøg af Fødevarestyrelsen, der kontrollerer, om kvæg aflives korrekt. At aflivning sker korrekt er afgørende, fordi den ukorrekt aflivning kan medføre stor lidelse for dyret, skiver styrelsen i sin begrundelse for kontrollen.

Konkret vil styrelsen kontrollere om…

… besætningen har procedurer der sikrer korrekt aflivning af grise og kvæg.

… den besætningsansvarlige har adgang til relevant og funktionsdygtigt aflivningsudstyr, såfremt den besætningsansvarlige ikke tilkalder dyrlæge, slagter mv. for at udføre aflivning.

… personer, der udfører aflivning, er instrueret dertil.

… aflivede dyr opbevares på en opbevaringsfacilitet, der sikrer dem mod ådselsædende dyr og under sådanne forhold, at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

Læs pjece

Seges Innovation har sammen med Dyrenes Beskyttelse og Den danske Dyrlægeforening lavet en pjece om aflivning af dyr, som blandt andet findes på landbrugsinfo.dk.

Pjecen understreger, at en boltpistol ikke i sig selv afliver dyre, men bedøver det. Efter at have skudt dyret med boltpistolen skal det afblødes ved at skære de store blodkar i halsen over med en skarp kniv.

Boltpistolen skal opbevaret uladt i et aflåst skab, og den skal renses og vedligeholdes, så funktionsbrist undgås.

Faktaboks

Husk altid:

  • Rygmarvsstødere må ikke anvendes til kreaturer.
  • Opbevar boltpistolen uladt og i et aflåst skab.
  • Rens og vedligehold boltpistolen, så funktionsbrist undgås.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.