Værsgo: Her er 10 gode råd til at passe godt på kvægbesætningen

Smittebeskyttelse er altid oplagt. Dyrlæger har sammenfattet 10 brugbare råd.

Smittebeskyttelse er vigtigt, uanset om det handler om at holde salmonella eller andre smitsomme kvægsygdomme fra bedriften.

Dyrlægerne hos Skovbjerg Dyrlægeteam har i deres seneste nyhedsbrev sammenfattet 10 brugbare råd til at forbedre smittebeskyttelsen både internt i besætningen og eksternt:

  • 1. Skiftestøvler til besøgende ved indgangen. Det gælder dyrlæge, inseminør, konsulenter, klovbeskærer osv.
  • 2. Skiftetøj og evt. engangshandsker ved indgangen til besøgende. Her kan benyttes kittel eller kedeldragt. Støvle- og tøjskift kan også benyttes internt på gården, så man undgå smitte fra kostald til kalvestald eller ungdyrsstald.
  • 3. Desinfektion ved indgange til staldafsnit. Her kan benyttes en balje med en 1 % Virkon S opløsning til desinfektion af støvler. Støvlerne skal være rene inden desinfektionen, da desinfektionsmidlet inaktiveres af biologisk materiale. Hold også øje med farven på opløsningen. Denne skal være lyserød for at være virksom.
  • 4. Skadedyrsbekæmpelse således at rotter og mus ikke spreder gødningsrester og andre smitstoffer rundt i staldafsnittene.
  • 5. Minimér risiko for at krydse hjulspor fra besøgende køretøjer, så som tankbil, DAKA-bil, vognmænd, klovbeskærer. Hvis eksempelvis fuldfoderblander, gummiged el. minilæsser krydser hjulsporene fra tankbil eller DAKA, kan gødningsrester fra andre besætninger sætte sig i dækkene på interne køretøjer. Pludselig trækker fuldfoderblanderen smitstoffer med på foderbordet, og der er smitstoffer i foder til køer eller kalve.
  • 6. Udleveringsafsnit til slagtning/eksport/afhentning af tyrekalve og dyr til slagt, således at lastbilen ikke skal bakke ind i stalden/på foderbordet for at få læsset dyrene.
  • 7. Stil krav til klovbeskærer omkring rene instrumenter/boks og undgå vask af klovboksen inde i stalden.
  • 8. Separation af syge dyr fra raske. For alle aldersgrupper internt i besætningen gælder at syge dyr som udgangspunkt skal separeres fra andre for at undgå at smitten spreder sig. Så sørg for et godt sygeafsnit i alle aldersgrupper, og håndtér de syge dyr som de sidste. Brug ikke kælvningsboks som sygeboks.
  • 9. Ved håndtering af spædekalve skal man desuden tænke over håndhygiejne og rengøring af skåle, mælketaxa og hvad der ellers kommer i berøring med fodermidler til kalvene.
  • 10. Sektionering under malkning, således at yverbetændelser håndteres til sidst og nykælvere til en start. Der kan evt. holdinddele således at celletalskøer også kommer ind i slutningen af malkningen.

Skovbjerg Dyrlægeteam gør endvidere opmærksom på, at der i forbindelse med en rådgivningsaftale er krav om ét årligt besøg med fokus på smittebeskyttelse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.