Vanding sikrer grovfoderet: Jeg forventer over 13.000 FE i majs - og det er rekord
Erling Bonde, Borris, kan vande. Det har i år givet 3,5 meter høje majsplanter med to-tre store kolber på hver plante, og han forventer rekordudbytter på over 13.000 FE pr. ha.

Nogle majsmarker er i år et trist syn med 60 cm høje indtørrede planter uden nævneværdig kolbedannelse. Det er på jorder, hvor der ikke er vandingsmulighed.

Erling Bonde, St. Gåsdal, Borris, kan derimod vande, og det betyder store udbytter i år.

Majs kan lide varme, meget varme. Men majs skal også have vand, meget vand. Sommerens tørke har gjort, at majsen har haft behov for at få tilført vand, da der ikke i tre måneder kom vand fra oven.

Erling Bonde er økologisk producent. Han har en HF- besætning på 580 køer, der har en ydelse på 10.300 kg EKM.

Han dyrker 1.100 hektar blandt andet med kløvergræs og majs, men også med 80 hektar glutenfri havre, som han bytter til almindelig havre. Havren afskalles for at hæve foderværdien 25-30 procent.

Normalt har han overskud af grovfoder, som han så sælger til andre økologer. Men i år har han holdt lidt igen, fordi han var usikker på, hvor store udbytterne ville blive.

Afgræsningsmarkerne med 130 hektar omkring gården er prioriteret højt, også med vanding. De er vandet hver femte dag. Slætgræsmarkerne har også givet ok.

De er gode til at ’indhente det forsømte’ – normalt bliver der slættet fem gange, men i år bliver der også et sjette slæt. Græsset er slættet hver tredje uge i stedet for normalt hver fjerde uge, fordi Erling frygtede, at græsset var ved at danne frøstængler og dermed miste næringsværdi.

»Jeg vil hellere have 500.000 FE for meget grovfoder end 5.000 FE for lidt. Det er en god forsikring, f.eks. i år som i år«, siger Erling Bonde.

I år er der brugt mange kræfter på at vande, men det har været nødvendigt for at holde væksten i gang.

Erling har 30 vandingsmaskiner, der kan dække alle 1.100 hektarer, men ikke i så lang en periode som behovet har været i år.

To-tre mand i 100 dage har ikke lavet andet end at passe og flytte vandingsmaskiner. Hver vandingsmaskiner har sin ’egen’ boring med tilladelse til at pumpe mellem 30.000 og 50.000 kbm op fra de 15-30 m dybe brønde.

»Majsen ser meget flot ud i år. Jeg har aldrig haft så flotte majs. Kolberne er store og tæller man kerner rundt i kanten er der op til 21 kerner. Normalt er der 15-17 kerner. Jeg tror der bliver rekordudbytte her på St. Gåsdal med over 13.000 FE pr. ha«, siger Erling Bonde.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.