Vil forbedre klimaeffektivitet med flere krydsningskalve

Ud over effektivitet i stalden er levering af dybstrøelse til biogas og reduceret jordbearbejdning med til at gavne klimaregnskabet hos slagtekalveproducent.

Steen Prebensen, der årligt producerer 1.480 slagtekalve, prøver at være så effektiv som muligt hele tiden. Det gavner ikke kun hans økonomi, - det reducerer også klimapåvirkningen, som hans aftager Danish Crown holder øje med.

»Vi bliver klimakontrolleret, sætter hele tiden nye mål om at blive bedre og får tal for, hvordan vi ligger«, siger han.

Selv ligger han bedre end gennemsnittet, ved han, og arbejder også for det på mange måder.

Effektivitet

I det daglige handler det om effektivitet.

»Vi prøver selvfølgelig at have så lille spild som muligt, når vi fodrer osv., og vi producerer selv det meste foder, så det ikke skal transporteres langt«, siger han.

Kalvene får en blanding af majs- og græsensilage samt valset korn. Det giver et godt sædskifte, som også fremmer effektiviteten i marken, hvor græs har en god klimaprofil.

»Markerne bliver ikke pløjet, og det skulle jo også mindske udledningen af CO2«, forklarer han.

I forbindelse med fodringen er det især opdelingen i faser, der sikrer effektiviteten. Til at begynde med får de indkøbt foder, men dertil kommer to forskellige blandinger. En til de unge og en til de ældre kalve.

»Jo mere præcist vi kan ramme deres proteinbehov, des mindre bliver spildet og klimaaftrykket. Hvis de får for meget protein, går det bare lige igennem kalvene«, siger han.

Samtidig gælder det, at jo hurtigere kalvene kommer gennem stalden, des mindre klimaaftryk pr. kg kød. Den gennemsnitlige, daglige tilvækst hos Steen Prebensen ligger på 670 gram pr. dag, hvilket er 50 gram bedre end landsgennemsnittet.

 

Biogas

Noget andet, der gavner Steen Prebensens klimaregnskab, er, at dybstrøelsen går til biogasanlæg. Den metangas, der bliver udvundet dér, ender ikke som klimagas i atmosfæren. Et andet træk, der reducerer klimaaftrykket er, at gyllen pumpes ud af staldene tre gange om ugen. Jo hurtigere, den kommer ud af staldene, des bedre.

 

Fremtid

Fremadrettet er planen at bruge endnu flere krydsningskalve på bedriften. Krydsningskalve har højere daglig tilvækst og fodereffektivitet. Dermed kan han mindske klimapåvirkningen gennem genetik.

»I dag er 13 procent af kalvene krydsningskalve. Det er stigende, men skulle gerne være højere. Når jeg får nogle anbefalinger af tyre fra Seges, sender jeg det altid videre til mine 11 leverandører af kalve for at få dem til at bruge disse tyre«, siger han.

Faktaboks

Klimapakke presser landmænd

  • Klimaaftrykket skal ned, siger Folketingets klimaaftale, og allerede i dag arbejder mange landmænd på klimaoptimering
  • Leverandører af Dansk Kalv til Danish Crown bliver klimakontrolleret, opstiller konkrete mål og arbejder aktivt for at nedsætte gårdens klimaaftryk
  • Det danske kalvekød har et 60 procent lavere klimaaftryk end oksekød fra mange andre lande.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.