Workshop: Internationale medarbejdere fik viden om arbejdssikkerhed på bedriften

Kvægbrug er den type landbrug, hvor der registreres flest arbejdsskader. Alle medarbejdere på bedriften bør have kendskab til arbejdssikkerhed – også de internatio-nale medarbejdere. Forleden deltog en gruppe af dem i en workshop om emnet. 

Af Kirsten Foss Marstal, Seges

- Det er vigtig viden - alle nye internationale medarbejdere skulle lære det her.


Sådan lød en kommentar fra en af deltagerne på SEGES Innovations workshop ved Bornholms Landboforening forleden. Workshoppen var arrangeret for internationale medarbejdere og havde fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på bedriften. 

Ifølge specialkonsulent og leder af workshoppen, Astrid Stampe Lovelady, vidner kommentaren om det kæmpe engagement, man ofte finder hos internationale medarbejdere ude på bedrifterne. 

- De fleste vil rigtigt gerne lære nyt og være med til at udvikle bedriften. Men det er ikke alle land-mænd, der helt har indset det – at det virkelig kan betale sig at investere i dem, forklarer special-konsulenten. 

 

Internationale medarbejdere - et overset potentiale

Det synspunkt bakkes op af rådgiver ved Bornholms Landboforening, Lene Møller, som stod for den praktiske del af workshoppen.

- Jeg må indrømme, at jeg som rådgiver i løbet af dagen virkelig fik øjnene op for det potentiale, der ligger i de udenlandske medarbejdere. Deltagerne var utroligt vidende og havde nogle virkelig gode holdninger og betragtninger til dagens emne. Så jeg tænker bestemt, at landmændene skal være opmærksomme på de muligheder, der ligger i de internationale medarbejdere – muligheder som måske ofte overses,” lyder det fra Lene Møller.

Skal med i bedriftens sikkerhedskultur

Og internationale medarbejdere i landbruget er en voksende gruppe. Faktisk viser de seneste tal, at andelen af fuldtidsbeskæftigede udenlandske medarbejdere i landbruget steg med 143 pct. i perio-den fra 2009 - 2019. Og det er en gruppe, som SEGES Innovation har stort fokus på.

- Vi har brug for de internationale medarbejdere, og derfor er det vigtigt, at vi får dem godt fra start – og ikke mindst vigtigt, at de bliver inkluderet i bedriftens arbejde med sikkerhed. Landbruget er en risikofyldt arbejdsplads – derfor skal alle medarbejdere være klædt på og have en viden om ar-bejdssikkerhed, slår Astrid Stampe Lovelady fast. 

Om ret og pligt - og erfaringsudveksling

På workshoppen blev deltagerne introduceret til det danske arbejdsmiljøsystem. Bl.a. fik de viden med hjem om arbejdsmiljølovgivningen. Fx, at det er arbejdsgivers ansvar, at bedriften er en sikker arbejdsplads – men også, at man som medarbejder har pligt til at indgå i sikkerhedssamarbejdet og følge sikkerhedsinstruktioner.  Der blev også taget fat i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen.

- Flere af deltagerne havde selv oplevet uheld i arbejdsdagen, og vi fik bl.a. vendt vigtige emner som gyllehåndtering, arbejde med maskiner og glatte gulve, fortæller Astrid Stampe Lovelady. 

Også sikker håndtering dyr og brug af værnemidler blev gennemgået. 

Skal dine internationale medarbejdere arbejde mere sikkert?

SEGES Innovation arbejder videre med at udvikle introduktionskurser for internationale medarbej-dere, der inkluderer læring om arbejdssikkerhed. Er du interesseret i, at dine medarbejdere bliver klædt på med viden til at arbejde mere sikkert, er du velkommen til at kontakte Astrid Stampe Lo-velady, assl@seges.dk, mobil 2464 4736

Du kan også henvise dem til denne side på landbrugsinfo.dk, som er målrettet internationale med-arbejdere. Tips for a good start at a danish farm (landbrugsinfo.dk)


Vigtigt at vi lærer at passe på os selv og hinanden

- Det er virkelig godt at komme på sådan en workshop. Arbejdssikkerhed er jo så vigtigt. For vi skal passe på os selv og hinanden. Og jeg kan virkelig godt lide at lære nyt -  jeg kan lide at mødes og udveksle erfaringer med andre. Så jeg deltager gerne i en lignende workshop en anden gang.

Cristian Ciocan, fra Rumænien, 7 års erfaring i dansk landbrug

Godt at udveklse erfaringer

- Viden om arbejdssikkerhed er vigtigt, fordi bare en enkelt fejltagelse kan slå dig ihjel. På work-shoppen lærte jeg bl.a.  hvor vigtigt det er at holde værktøjet ved lige. En af de andre fortalte om et uheld med en defekt boltpistol, der gik af, mens han stod med den i hånden og snakkede. Der skete heldigvis ikke noget, men det kunne der have gjort. På den måde er det godt at udveksle erfaringer og lære af hinanden. 

Dominykas Baronas, fra Litauen, 7 års erfaring i dansk landbrug

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.