Zink i foderet kan øge mælkeydelsen
Forskning fra det amerikanske firma Zinpro viser, at et fodersupplement med zink kan reducere inflammation i malkekvæg og øge mælkeydelsen.

Et tilskud af zink i foderet kan reducere inflammation hos koen og dermed øge mælkeydelsen.

Det viser undersøgelser udført af det USA-baserede firma Zinpro, der leverer blandt andet mineralblandinger til landbruget. Det skriver netavisen Farmers Guardian.

Inflammation er en del af kroppens naturlige immunrespons på skader og infektion. Det er en normal reaktion i alle dyr, men kronisk inflammation kan føre til langvarige sundhedsproblemer og et fald i mælkeydelse,

”Det store problem er, at så snart, der en immunreaktion i kroppen, bliver energi brugt på at nedkæmpe infektionen frem for at producere mælk og vedligeholde kropsvægten”, forklarer Jonathan Huxtable, Zinpro.

Forskning har vist, at hvis en ko har inflammation i 24 timer, så koster det to kg glukose, som ifølge Jonathan Huxtable svarer til den energi, der skal bruges til at danne 20 kg mælk.

Zinpro har vist, at et tilskud af zink kan reducere inflammation.

Utæt tarm syndrom

70 procent af immunsystemet er lokaliseret i tarmkanalen.

Hver gang køerne spiser indtages en masse bakterier, toksiner, svampespore med mere. Her er det immunsystemet i tarmkanalen, som er kroppens første forsvar mod smitstofferne. 

Når dyrene bliver stresset, f.eks. ved håndtering, vejrskifte, foderskifte eller kælvning, er der øget risiko for, at immunforsvaret i tarmkanalen ikke fungerer optimalt.

Det gør tarmkanalen mere gennemtrængelig, så smitstoffer kan komme ind i kroppen og starter en immunreaktion. Det kaldes ”utæt tarm syndrom”.

”Sygdomme som halthed, yverbetændelse og børbetændelse kan også medføre utæt tarm syndrom. Det er især nykælvere, som er i risikogruppen for at udvikle utæt tarm syndrom”, siger Jonathan Huxtable

Nykælvere er i negativ energibalance, da de ikke kan optage nok tørstof, i forhold til hvor meget de skal yde. Det stresser kroppen, hvormed den bliver mere modtagelig overfor sygdomme.

zink supplement

For at undgå nykælvere kommer for meget i energiunderskud, tildeler man normalt foder med højt energiindhold.

”Når vi skifter foderet fra meget fiberholdig til meget stivelsesholdig, kan bakterier ophobes i tarmsystemet, og ødelægge immunforsvar i tarmen. Det medfører utæt tarm syndrom, så bakterier kan komme over i kroppen, og dermed øges inflammation i kroppen”, siger Jonathan.

Undersøgelsen, som Zinpro har gennemført, viser, at et tilskud af zink sammen med en aminosyre sammensætning øgede tilgængeligheden af zink, og at produktionsydelsen blev øget for forskellige drøvtyggere.

Klovlidelser kan skabe en stresstilstand i koen, som kan give utæt tarm syndrom.

Køer, der fik denne zinkblanding, havde færre tilfælde af separation af den hvide linje samt andre klovrelaterede lidelser. Derudover havde de bedre kvalitet af råmælk, som øgede overlevelsen blandt kalve.

”Zink kan ikke gøre op for godt management og få problemerne til at forsvinde, men det kan hjælpe med at begrænse skaderne”, siger Jonathan Huxtable.

Som bekendt skal svineproducenterne udfase medicinsk zink senest i 2022.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.