Kvægavler: "Når vi skal holde styr på vores dyr, må staten holde styr på ulven"

Udvalgt til weekend: Ulven skræmte Karsten Nielsens galloway kvæg, så nu må de fodres på stald. Konsekvensen bliver en halveret kvægbestand næste år.

I det vestjyske ulveland i ly af nattens mulm og mørke gik en ulv til angreb på Karsten Nielsens galloway kvæg om aftenen den 4. maj. Køerne havde kælvet i stalden for at undgå helt små kalve i indhegningen, og de var derfor lige sat på græs om lørdagen.

Men de fik ikke meget idyl og fred, før ulven jagtede flokken rundt på engen for at få fat i kalvene.

Kvæget brølede så meget, at naboen til engen hørte det og og vækkede ejeren af engen, som med råb og store armbevægelser forsøgte at skræmme ulven væk.

"Jeg bliver ringet op engens ejer og får at vide, at ulven jagter mine kvæg. Men der er lige fem kilometer. Da vi kommer frem, er ulven væk. Kvæget farer rundt fra den ene ende af engen til den anden. De er fuldstændigt stressede. Jeg plejer at kunne kalde dem hen til mig, men det kunne jeg slet ikke den aften", siger Karsten Nielsen med alvorlig mine.

Nødløsningen blev en Valmet i midten af engarealet, som resten af natten bankede diesel af i et forsøg på at holde ulven på afstand med sit arbejdslys og røde rotorblink.

Klokken fem næste morgen kunne Karsten Nielsen så hente sine dyr hjem. Men det var en større opgave, der krævede fire mand, fordi dyrene stadig var stressede. En opgave som Karsten Nielsen ellers selv plejer at klare, fortæller han og slår ud med armene.

Ulven må ikke skydes

Siden 1992 har ulve været fredet i de fleste EU-lande ifølge EUs habitatdirektiv. I Danmark er de desuden fredet efter jagt- og vildforvaltningsloven. Det kræver derfor særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis der er behov for at skyde en ulv.

Løsningen mod ulveangreb blandt husdyrholdere kan i stedet være at sætte et ulvesikkert hegn op, men det vil Karsten og hans hustru Anette Nielsen ikke.

"Vi har ikke tradition for at hegne omgivelserne ude, men kun holde dyrene inde. Og jeg er meget imod, at vi skal til at sætte store hegn op overalt i Danmark, fordi staten har besluttet, at ulven skal have særstatus", siger Karsten Nielsen.

Tilskudsordningen gælder desuden kun dyr på maks. 1,20 meter, så Karsten Nielsen kan slet ikke få tilskud til et ulvesikkert hegn - tilskuddet ville dog ikke ændre hans holdning.

Nu hvor du nægter et hegn, hvad er så løsningen?

"Vi skal slet ikke have ulve i Danmark. Og hvis vi skal, skal vi have lov til at skyde problemulvene, så de forstår, at de ikke skal tage vores husdyr. De har simpelthen ingen respekt for os mennesker, som det er lige nu", siger Karsten Nielsen.

Hvordan skal problemet blive løst, hvis du ikke vil gå på kompromis?

"Hvorfor er det, at ulvene skal have så meget særstatus? Vi ville bedre kunne leve med dem, hvis de i det mindste holdt sig på afstand, men de kommer jo ind i haver og går rundt mellem vores husdyr. Mit spørgsmål er bare, om staten ville synes, at ulven var lige så fed, hvis den kom til Sjælland", siger Karsten Nielsen.

Ulven er statens husdyr

Ifølge Karsten Nielsen skal det slet ikke være landmændenes ansvar at holde ulven væk fra husdyrene, men statens.

"Hvis mine kvæg løber ud af folden og forårsager en ulykke, så hæfter jeg selv for omkostningerne. Så nu hvor vi landmænd skal holde styr på vores husdyr, må staten også holde styr på ulvene, som er deres husdyr", siger Karsten Nielsen.

På Karsten og Anette Nielsens gård mellem Ringkøbing og Holstebro går deres kvæg nu på marken tæt ved hovedhuset og med indgang til stalden. De er faldet til ro igen og flokkes om Karsten Nielsen, da han træder ind til dem med lidt tørfoder.

Parret driver fritidslandbrug, men har tidligere haft fuldtidslandbrug med bl.a. tyrekalveproduktion. De har 37 hektar jord, men lejer nu 22 af dem ud, og deres dyrebestand består nu af deres 22 galloway kvæg. De har i de sidste 14 år gået og afgræsset det samme engareal i sommerhalvåret fem kilometer fra gården - det er dog slut nu.

"Nu har vi været nødt til at sætte dem ud, så de græsser af vinterfoderet. Det betyder, at jeg nu skal til at købe vinterfoder i stedet. Det bliver en uventet udgift, men i det mindste kan de løbe ind i stalden, hvis ulven kommer. Men det betyder også, at vi nok må halvere bestanden", siger Karsten Nielsen.

Selv om konsekvensen af ulveangrebet primært handler om økonomien, kan det også gå ud over noget endnu vigtigere, siger Karsten Nielsen.

"Os landmænd, der går meget op i dyrevelfærd og har fået ros for det, kan i sidste ende være nødt til at skære i det for at beskytte vores dyr", siger han.

Faktaboks

Ulvesikrede hegn i Danmark:

  • Siden 2017, hvor de ulvesikrede hegn blev tilskudsberettiget, har 14 husdyrholdere ansøgt om hegn.
  • 8 ansøgere i det vestjyske ulveområde har fået tilskud.
  • 2 ansøgere i det midtjyske område har fået tilskud.
  • 2 ansøgere har fået afslag på ansøgningen, mens to afventer svar.
  • Der er sat 25 km hegn op hos de 10 private ansøgere.
  • Der er 10 ulve i Danmark, hvoraf fem er hvalpe.
  • I 2013-2019 var der 113 ulveangreb - i 2020 har der været 12.

Kilde: Miljøstyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle