Kvægbestand dykker med 10.000 styk på tre måneder

Den danske bestand af kvæg er i faldende tendens. De seneste måneder er der især blevet færre kvier.

Der er blevet flere tomme pladser i de danske kvægstalde de seneste måneder. Kvægbestanden er således reduceret med 9.800 styk fra udgangen af fjerde kvartal 2022 til udgangen af første kvartal i år.

Det er især kvier, som er svundet i antal. Ved udgangen af første kvartal var der 5.300 færre kvier end ved årsskiftet. Antallet af køer er reduceret med 3.200, og det er især malkekøerne, der er blevet færre af. For tyre og stude er der registreret en reduktion på cirka 1.100 dyr.

Det er ikke en ny tendens, at kvægbestanden falder. Går man et år tilbage i statistikken kan man se, at kvægbestanden er reduceret med 24.000 styk. Her er det køer samt tyre og stude, der tegner sig for størsteparten af reduktionen.

Antallet af køer er reduceret med 8.700 styk. Heraf udgør ammekøerne næsten 5.000 styk. For tyre er der registreret 12.400 færre.

I alt var der ved udgangen af første kvartal 1.456.600 kvæg i Danmark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle